dama

13 8 2
                  

na portrecie malowana
piękna dama

tajemniczy uśmiech
po jej twarzy się błąka

i na turystów
swymi oczami spogląda

tajemnic skrywa mnóstwo
czy wyjawić zechce kilka

na obrazie ukryta
radość z życia

może jest tu szczęśliwa
ale jeśli łza po jej policzku spływa

nie dowiesz się tego
tajemnice swe zabrała ze sobą

i już nie powie ich nikomu
dama malowana

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now