ból

12 8 2
                  

nie bolało
gdy zaboleć miało

może to i dobrze
łez się morze nie wylało

ale wtedy zabolało
gdy me serce tak bardzo tego nie chciało

i wtedy płakałam
choć tak bardzo nie chciałam

to łzy wylewałam
bo bolało mnie bardzo

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now