chcę

41 17 10
                  

czy to normalne
że chcę tylko jego?

tego jednego
tego idealnego?

tego jednego
tego wymarzonego?

chcę tylko jego
on jest moim pragnieniem

on jest moją ostoją
moim schronieniem podczas burzy

moim lustrem
kiedy nie widzę siebie

moim słownikiem
kiedy braknie mi słów

moim pamiętnikiem
kiedy pragnę wyrzucić z siebie nadmiar złych snów

on jest tym
którego pragnę

on jest tym
o kim śnie

on jest tym
o kim przestać myśleć nie mogę

on jest przyczyną mojego szczęścia
którego tak mi w życiu brak

chcę tego szczęścia spróbować choć trochę
dlatego chcę jego
chociaż na trochę

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now