dziewczyna

25 18 14
                  

była sobie dziewczyna
panienka z okienka

uśmiech na twarzy zawsze miała
zawsze promieniała

wszystkim pomagała
największemu wrogowi wybaczała

przyjaciół wielu miała
ale zawsze tylko z jedną się trzymała

kilka lat minęło
coś zniknęło

była sobie dziewczyna
już nie panienka z okienka

zamiast uśmiechu na twarzy grymas miała
po nocach płakała

nadal zawsze pomagała
ale nie wybaczała

wszyscy się od niej odwrócili
wszyscy byli dla niej niemili

nie ma już dla niej miejsca na świecie
tak jej mówili

marne z niej dziecię
nie chcieli jej wśród swoich

a ona w to wierzyła
i zawzięcie do tego dążyła

aby spełnić oczekiwania
by być w końcu doceniana

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now