oczy

13 7 2
                  

chciałabym otworzyć oczy
ale gdy to zrobię łzy z nich wypłyną

jak górskie potoki
popłyną po mej twarzy

ale chciałabym otworzyć oczy
aby spojrzeć na ciebie

może po raz pierwszy
ale może po raz ostatni

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now