nadal boli

9 4 4
                  

nadal boli
jak żelazo gorące do skóry przyłożone

nadal boli
jak sztylet w pierś wbijany

nadal boli
i szepcze coś do ucha

że warto walczyć
chociaż boli

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now