zły pan

13 6 2
                  

zły pan przyszedł kiedyś na świat
i od tamtej pory wszystko jest jakby zza krat

nie wiedział co zrobi
jaki plan Bóg dla niego ułoży

zły pan zaczął swe dzieło
farbą obraz na płótnie malowany

farbą była krew
a płótnem był świat

i malował tak długo
i chociaż jeszcze nie skończył

to już jest blisko
zły pan

to nadchodzi
ból i płacz

i tragedia wielka na całym świecie
bo zły pan zapragnął wszystkich na świecie

i maluje nadal swój obraz krwawy
i odlicza czas do ostatecznej zagłady

~

bądźcie silni, bądźcie odważni, kocham was,
tarasiewicz.

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now