naucz mnie kochać

15 8 1
                  

naucz mnie kochać
bo nie potrafię

naucz mnie kochać
bo zgubiłam się we własnym ciele

naucz mnie kochać
bym mogła wiedzieć jak to jest

naucz mnie kochać
bym mogła choć raz powiedzieć prawdę

naucz mnie kochać
bym nie musiała więcej kłamać

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now