drzwi

11 7 8
                  

zamknęłam drzwi
na kłódkę je zamknęłam

na klucz
który na dnie rzeki już spoczywa

zatrzasnęłam je za sobą
tysiące wspomnień zostawiając za sobą

zamknęłam te drzwi
do piekła prowadzące

a on znalazł kluczyk
idealnie do nich pasujący

i otworzył te drzwi
do mojego serca ponownie

i choć bronię się
choć nie chcę tego bardzo

to on mi się śni co noc
i nie pozwala o sobie zapomnieć

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now