łąka

20 11 8
                  

zostawiam do interpretacji własnej

chodźmy na łąkę
tak bardzo proszę

wezmę cię za rękę
a ty mnie poprowadzisz troszeczkę

tam pełno kwiatów
tam zapomnę o bólu chociaż na chwileczkę

tam tak pięknie
i nie boje się niczego

tu mam wszystko
tu mam jego

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now