musiałeś?

17 9 8
                  

sekundy mijały
a drzwi do nieba powoli się otwierały

na drzewach liście zakwitły
i bazie na wierzbach płaczących

kwiaty takie piękne
kolorowe płatki miały

i choć dobrze się trzymały
to jednak opadły

i drzwi do nieba
na oścież się otworzyły

i król nad królami
stanął przed dwoma duszami

i zaprosił w swe progi
które bólu nie znają

i choć nigdy mi dane
was poznać nie będzie

to obojgu z was
i każdemu z osobna

zadaje pytanie
musiałeś?

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now