na zawsze

15 9 8
                  

już na zawsze
przysięgam przed Bogiem
będę wierna tobie

będę cię kochać
całym sercem moim

na zawsze powierzę ci
me smutki me troski

na zawsze zaufam tobie
bo jesteś tego godny

na zawsze będę twoja
bo moja miłość jest nieskończona

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now