on

103 25 27
                  

przypadkiem go spotkałam
zakochania nie planowałam

przyjaźni chciałam
w zamian złamane serce dostałam

patrzeć w jego oczy
nawet nie wiem jakiego koloru

słuchać jego głosu
tak melodyjnego

śmiać się z nim
płakać w jego ramię

z nim miłe wspomnienia dzielić
z nim pokonywać trudności

chciałam być kochana
przez niego

chciałam być jego.

(nie)śmiertelnośćWhere stories live. Discover now