24 [Kelsey]

346K 11.9K 2.9K
                  

/KELSEY/

***

Nagstay ng ilang gabi 'yung dalawang Tanda doon sa may basement para idecode 'yung buong libro about sa Erityian race na 'yun pati na rin 'yung sa Huntres.

Four days after that incident, nalaman na rin namin kung paano nangyari 'yun.

Pero grabe talaga. Halos magpanic kaming apat dahil sa pagbabago ng eye color ni Leader. Ang creepy nung una kong nakita 'yung purple eyes niya pero ang ganda rin palang tignan. Actually after an hour, bumalik sa pagiging black 'yung mata niya at parang ikinagulat niya pa 'yun.

After four days ay nagmamadaling umakyat sina Ash at Gemma Tanda dahil mukhang may nangyari na sa research nila. Nagpunta kaming lahat sa sala at doon kami nag-usap-usap.

"According to this book, may stages na nangyayari sa mata ng Erityians, though iba-iba bawat tribes. The Senshin and Shinigami tribes have the same ancestors so pareho lang 'yung process sa kanila. Nagbabago rin ang kulay ng mga mata nila from black to brown to yellow until maging intense green and the color will be permanent. Sa Custos naman, from black to yellow to light orange to blood red. And sa Huntres...from black to purple to blue-violet hanggang maging clear blue."

After sabihin 'yun ni Ash Tanda ay may lalong naging tama 'yung theories nila na galing nga kami sa Huntres tribe.

"We can say na descendants nga tayo ng Huntres tribe," pagcoconfirm ni Gemma Tanda sa iniisip ko. "Because first, we possess some kind of attributes, and second," tapos tumingin siya kay Krystal. "Krystal's eye color changes."

"Wait. Is it possible na magbabago rin ang kulay ng mata natin?" tanong naman ni Miles.

"Maybe."

"Cool!"

Bigla namang tumayo si Leader at humarap sa amin.

"I think the color of the eyes corresponds to our level of power," sabi niya.

"Sa palagay ko rin. Nakalagay kasi rito na blue-eyed 'yung mga naging prominent people ng Huntres tribe. I guess the last color signifies that you're on your prime," dagdag naman ni Ash.

"Bakit Leader? May nafeel ka bang kakaiba?"

"Yeah. Mas madali kong naffreeze 'yung mga bagay."

"Whoa."

Pinakita niya sa amin 'yung ibig niyang sabihin at napasigaw ako nung pagkahawak niya sa sofa ay hindi lang 'yung sofa ang nagfreeze kundi pati na 'yung floor at 'yung dingding.

Pagkatapos ng meeting na 'yun ay may inutos sa amin si Leader. Ako, si Miles pati na rin si Ash Tanda ay pupunta sa North Black Division para maggather ng insignias habang si Gemma Tanda at Leader ay sa South pupunta.

"You kids should follow me," sabi sa amin ni Ash Tanda. Tsk. Pareho talaga sila ni Gemma Tanda! Kids?! Kids?! Mukha ba kaming mga musmos?!

"Nasa five years lang naman ang tanda mo ah! 'Di na kami bata!"

"Oo nga. I'm mature enough no," dagdag ni Miles.

Bigla namang tumawa si Ash Tanda at nagpatuloy lang siya sa paglalakad papunta doon sa boundary.

"See? Your whining proves that you two are just kids. Wala 'yan sa edad. Kahit one year lang ang agwat natin, I'll still see you as kids."

Hindi pala! Mas malala pa siya kay Gemma Tanda! So ano siya? Mature? Mature na siya nang lagay na 'yan?!

"Pero seriously, sumunod lang kayo sa akin. The people here are ruthless," dagdag pa niya habang papalapit na kami sa North.

Nafeel ko naman kaagad 'yung atmosphere dito. Kahit malayo sila sa amin, tinitignan pa rin kami ng mga tao at halata namang 'yung iba sa kanila ay gang members.

Oh My Ice Goddess (Erityian Tribes, #3) | Published under Pop FictionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon