44 [Gemma]

371K 12K 4.7K
                  

/GEMMA/


***

I watched as some of our enemies flew, froze, drown and are unable to move. Kinilabutan ako nung sabay-sabay na sumugod 'yung lima. Ni hindi na namin kailangang sumunod dahil parang kayang-kaya na nilang talunin ang mga kalaban.


"So you are Sir Isaz."


Napatingin ako sa likuran nung may narinig akong boses. Pagtingin ko, 'yung tatlong green-eyed ay lumapit kay Gramps. Tatakbo na sana ako papunta doon pero pinigilan ako ni Ash.


"Tignan muna natin kung anong gagawin nila. And Im sure Gramps can handle them."

"Fine."


Nasa harapan ni Gramps 'yung tatlo tapos biglang tinaas nung nakasalamin 'yung kamay niya. Napanganga ako nung may biglang image na lumabas doon. Tinignan ko nang mabuti 'yun at may nakita akong parang matandang lalaki.


"We're from the Senshin Tribe," sabi naman nung blonde na lalaki. "Pinadala kami dito ng President sa guidance ni Sir Aiwa para tulungan kayo."


Biglang ngumiti si Gramps at lumapit din sa kanila sina Rivo at Hilda. Tinignan din nila 'yung projection ng matandang lalaki sa kamay nung nakasalamin at ngumiti rin sila.


"Buhay pa pala siya," sabi ni Gramps. Bigla namang nagtinginan 'yung tatlong Senshin.

"Patay na po siya. Namatay siya eight years ago," sabi nung babae. "Namatay siya five years after mamatay ng anak niya. Pero marami siyang naitulong sa technology department at lahat ng hindi niya natapos na project ay pinagpapatuloy ng apo niya."


Yumuko naman 'yung tatlo sa kanila at nakita kong mas lalong naging green 'yung mga mata nila. Naramdaman ko lalo ang presence nila and for a second ay nakaramdam ako ng takot.


"We, the Senshins want to form an alliance with the Huntres tribe," sabi nung blonde.


Nagkatinginan kami nina Ash, 'yung dalawang Nene at pati si Krystal ay lumingon. Parang nung nakaraan lang ay nababasa lang namin ang salitang Senshin sa libro. Noon lang din namin nalaman ang history ng tribes at ng lugar na 'to. Kaya ngayong nakikita ko sila ay hindi ako makapaniwalang may Senshins talaga. Ibig sabihin, nag-eexist din ang dalawa pang tribe doon—ang Shinigami at Custos.


"Sigurado ba kayo? Ang kasalukuyang namumuno sa lugar na 'to ay ang Fire Division at hindi kami. Nahahati ngayon ang pwersa ng Huntres sa dalawa at kami ang oposisyon," seryosong sabi ni Gramps.

"Yes, Sir. Nakita namin kanina ang kalagayan ng lugar na 'to at nakapagdesisyon kami na kayo ang tulungan," sagot nung nakasalamin.


Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila pero nakita kong ngumiti si Gramps at tumango. Nung nakita 'yun ng tatlo ay ngumiti rin sila at naglakad papunta sa amin.


"We'll show you our worth," sabi nung blonde at pumosisyon siya doon sa front line kung nasaan sina Kryst  al.

"Hi!" Nginitian naman ako nung babae tsaka sila tumabi nung nakasalamin sa amin.

"You guys are Senshins?" tanong ko dahil 'di pa rin talaga ako makapaniwala. Ang ganda ng mga mata nila.

Oh My Ice Goddess (Erityian Tribes, #3) | Published under Pop FictionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon