SSTGB 35 : Phonecall

319 22 4
                     

ARA'S POV

“Mom, Dad,” kinatok ko iyong kwarto nila at sumagot naman si Mommy na pumasok lang ako. “Magpapaalam lang po sana ako,” naupo ako sa gilid ng kama nila while they're preparing themselves for work.

“Where are you going, Sweetie?” tanong ni Mommy habang inaayos niya ang necktie ni Daddy. Aw, I hope I can also have this kind of scene in the future. It is so romantic and they're so cute! 

“I received an invitation from Mr. Anton, Mom,” sagot ko. At habang nagsasalita si Mommy ay biglang tumunog ang cellphone ko kaya kinuha ko iyon mula sa bag ko at binasa ang mensaheng natanggap ko sa isang unregistered number.

‘Good Morning!’

Nagreply naman ako ng. . .

‘Good Morning, but who's this please?’

“Ano ulit 'yong sabi mo, Mom?” hindi ko kasi narinig ang sinabi niya, eh.

“Sabi ko baka he wants you to work in his school,” aniya at napatango naman ako. Okay lang naman sa akin kung doon ako magtatrabaho. It's a public school at mas gusto ko iyon. I've studied in a private school since kindergarten until college kaya ngayon ay gusto kong maranasan ang buhay sa isang public school.

Muli na namang tumunog ang cellphone ko at mayroon na siyang reply.

‘Secret, Kilatra.’

Tss! Parang sira ang Juding na ito.

Ahh! Ang weird talaga! Remembering how manly he is now and I'm still calling him Juding is really so weird and so awkward!

“Ara, I asked you aren't you gonna go now?” napatingin ako kay Mommy nang itanong niya iyan at hindi ko maipaliwanag ang ngiti niya ngayon. “I hope that kilig factor between you and Marcus won't fade kahit umabot pa kayo ng 50 years or even more than that,” aniya at napalunok na lang ako bigla!

K-Kilig factor? Ano bang pinasasabi ni Mommy?

“Ah, aalis na po ako,” humalik ako sa magkabilang pisnge nila at saka ako tuluyang umalis.

Nang nasa sasakyan na ako ay naalala ko na naman ang sinabi ni Mommy. It's just so strange that she uttered those words, all of a sudden. Dapat tinanong ko si Mommy kung bakit niya iyon sinabi, eh.

Nagbalik lang ako sa sarili nang muling tumunog ang cellphone ko and I saw my Bae's name on the caller ID. Nakangiti naman akong sinagot ang tawag niya.

“Ow, this is new, sinagot mo agad ang tawag ko,” hindi makapaniwalang aniya. Usually kasi ay hindi ko agad nasasagot ang tawag niya lalo na kapag ganitong oras, 7 AM, kasi of course, tulog na tulog pa po ako niyan kaya usually, pagkagising ko ay napakarami niya ng missed calls.

“I deserve an award for this,” pagbibiro ko pa.

“Alright. What do you want?”

Hala! Sineryoso niya naman agad. Naku, malapit na akong ma-spoil, Marcus! Baka mamaya ay bumalik na si Ara na super brat.

“Hmm, a one-week beach date,” sagot ko at natahimik naman siya! Syempre, imposible talaga iyan lalo na at kakaupo niya lang sa pwesto niya and he still can't have his vacation leave. Tsk! “Joke! Let's just have lunch later?” iniba ko na iyong usapan dahil ayoko ng umasa na o-oo siya roon.

She Stole The Gay's Brief (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon