SSTGB 36 : The Kiss

335 23 10
                     

Guess what? Mas nakakasama ko pa si Charles this whole week kaysa sa boyfriend ko! Kahit may girlfriend na siya ay nagagawa niya pa ring samahan ako whenever I need someone to talk to! Mabuti na lang at hindi selosa si Karen. Sabi pa nga niya she trusts Charles. Wala rin naman siyang dapat pagdudahan sa amin dahil purong magkaibigan na lang kami ngayon.

Pero, my God, where on earth is my boyfriend? Ayon, ipinagpalit niya na talaga ako sa trabaho niya! I've been so understanding, pero sana man lang hindi niya nakakalimutan na maglaan ng kahit konting oras para sa akin! Kahit mag good morning, good noon, good evening, goodnight, I miss you, I love you, kahit iyan lang ang sabihin niya araw-araw ay masaya na ako!

Pero, wala eh! Madalang niya lang akong kinakausap this whole week!

Mabuti na lang talaga at meron kaming music room dito sa bahay kaya naiibsan ang pagtatampo ko sa kaniya!

I started to strum the guitar and I just let my hand plays any song.

🎶
I see you, beside me

It's only a dream

A vision of what used to be

The laughter, the sorrow

Pictures in time

Fading to memories
🎶

As I closed my eyes, I suddenly saw myself with. . .Charmagne. The gorgeous, sexy, and lovely Charmagne.

🎶
How could I ever let you go

Is it too late to let you know
🎶

“I'm telling you, Ara, stop being a fool. That kind of guy doesn't deserve you and will never deserve you. I'm an expert, so believe in me. Forget your feelings for him kung gusto mong makita 'yong taong karapdapat sa'yo.”

I did, Juding, that's why I saw you.

🎶
I tried to run from your side

But each place I hide

It only reminds me of you
🎶

“No. She's owned by no one.”

You should have owned me by now, Juding, kung hindi ka lang nahuli ng dating.

🎶
When I turn out all the lights

Even the night

It only reminds me of you
🎶

“So what? Then, you like Marcus. We're rivals. Let's see who will win Marcus's heart.”

“Go on. May the best woman wins.”

You were my rival in the past, but I had prayed that you're mine in the future. But, I think it will not happen anymore.

🎶
I needed my freedom

That's what I've thought

She Stole The Gay's Brief (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon