SSTGB 38 : Fight For Our Love

289 19 20
                         

CHARLES'S POV

“Ynna, did you already prepare your things?” tanong ko at tumango naman siya saka siya tumabi sa akin sa couch.

“Dad, aren't we gonna tell her that we're leaving a few days from now?” kagabi pa niya ako pinipilit na magpaalam kami kay Ara, pero paano naman namin gagawin iyon, eh, hindi nga siya nagpaparamdam! I can't lie, I really miss her!

“Huwag na, it's the best for all,” sagot ko.

“Okay, but don't you want to see her again?”

“Gusto, syempre, but I know she doesn't want to see me.”

“How sure you are? Have you talked after that kiss happened, ha?” hindi ako nakasagot at napabuntong-hininga na lang. “Never lose hope, Dad, she's not yet married! and remember, even a married couple can still be separated.”

“Hey, Ynna, huwag kang ganiyan mag-isip,” iyan agad ang pambungad ni Karen na kakarating lang galing sa kung saan.

“Saan ka ba galing?” tanong ko sa kaniya.

“I went home,” sagot niya.

“Really? So, you're now fine with your family, Tita Karen?” tanong naman ni Ynna. We all know that Karen has a huge quarrel with her family before she went to California at mukhang sila pala ang pinupuntahan niya whenever she went out for something.

“Finally, oo!” masayang sabi niya at pati na rin kami ni Ynna ay masaya para sa kaniya.

“See, Dad? Tita Karen is a living proof that people should never lose hope,” at talagang nakonek niya pa. Pambihirang bata ito.

“Napakakulit mo,” hindi ko napigilang kurutin ang magkabilang pisnge niya, pero hindi naman masakit.

“I'm your number one shipper, Dad, and I'll just stop if the time also stops. That's it, period,” bigla na lamang siyang tumakbo at kumindat pa sa amin. “I'm not yet done preparing my things. I'm sorry for lying!” sigaw niya saka siya dumiretso sa kwarto niya.

“Sino bang totoong mga magulang niya at gusto kong magpasalamat na ibinigay siya sa'yo, Charles, kasi ako rin, I also won't stop shipping you, unless she gives you back your brief! HAHAHAHA!”

Crazy Karen, indeed!

But, I wonder if where it is now. Kung buhay pa ba iyon o matagal niya ng sinunog.

Remembering how she hugged my brief when she finally saw it is really so hilarious and at the same time, she's so cute!

“Ah, sagutin ko lang,” nagpaalam ako kay Karen at sinagot ang tawag ni Jervin. “Bakit?” tanong ko agad.

“You should fight for her, Charles,” napakunot ang noo ko sa sinabi niya. “She's fighting for the both you, you need to help her. Forget about your Mom's deal, that freaking sh*t marriage, forget all those sh*ts and just focus to Ara!” aniya. Naiintindihan ko naman iyong pinupunto niya, pero meron pa rin akong hindi maintindihan.

“May ginagawa ba si Ara ngayon na hindi ko alam, Jervin?” tanong ko.

Ipinaglalaban ka niya, Charles! So, get your balls and don't be a candy-ass, take the risk and don't mind the consequences. Kung mahal mo si Ara, then fight for her!” tapos ay binabaan niya na ako. Great.

She Stole The Gay's Brief (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon