SSTGB 2 : The Past

756 33 27
                     

------------CHAPTER 2-------------

Nandito kami sa bahay ngayon, gumagawa ng project namin sa Filipino. Mabuti na lang at hindi iyan tinanggal sa college, bobo ako riyan, eh.

"Arabells," tiningnan ko sandali si Anikka nang tawagin niya ako.

Anikka Inna Israel, siya iyong umaastang Ate sa amin kahit siya iyong pinakabata. Maganda si Anikka dahil may lahi siyang Dutch, foreigner iyong Mama niya. Si Anikka iyong super mature talaga sa amin, ayaw niya ng joke, lahat ng bagay siniseryoso niya. Pakiramdam nga namin matanda na ito, eh, umiinom lang ito ng pampabata!

"Itigil mo na nga 'yang pagkahibang mo riyan kay Marcus," seryoso niya talagang sabi dahilan para mapasimangot ako.

Bakit kaya ganoon? Lahat na lang sila ipinapatigil ang kaligayahan ko! Lahat na lang sila walang pake sa nararamdaman ko!

"Bakit na naman ba?" malungkot ko talagang tanong. Kapag hindi maganda iyong rason niya ay hindi ko pa rin titigilan si Marcus.

Bumuntong-hininga muna siya. "Ginagawa ka niyang tanga, eh," napatigil ako sa pagdidikit nitong litrato ng babaeng hawak ko sa scrapbook saka ko siya tinitigan ulit, "tatlong araw mo na siyang binibigyan ng load. Ano ka loader? Diyan ba masusukat 'yong pagmamahal, ha, Arabells? He's taking advantage of your feelings. Tigilan mo na 'yang pagiging tanga mo 'cause I heard may nililigawan na naman siyang 3rd year. Please lang, Ara, mahal ka namin kaya tumigil ka sa kagagahan mo," super seryoso talaga si Anikka! Si Chandra at Clara ay tumatango-tango.

Hindi ko alam kung ano iyong sasabihin ko. Masyado na ba akong gaga? Eh, sapalagay ko hindi pa naman sagad. Okay pa naman ako sa level ng kagagahan ko ngayon.

"My Angels," kapag iyan ang itawag ko sa kanila ay agad lalambot iyang puso nila kaya hindi na nila ako pipiliting layuan si Marcus! Ang galing ko. "Iba talaga si Marcus, eh. Iyong ngiti na ibinibigay niya sa'kin, sobrang tamis! Iyong atensyon na gusto ko galing sa kaniya, hindi naman niya ipinagdadamot. Tsaka, hindi naman mahal ni Marcus 'yong mga nililigawan niya, eh. Malay niyo naman ako talaga 'yong gusto niya," agad na nagbago 'yong reaksyon nila, iyon bang parang sinasabi nilang 'G*ga, feeler!'

"Kung gusto ka niya, edi sana matagal ka na niyang niligawan. Ara, utak din kasi. Tanga-tanga mo na, eh," mukhang naiinis na talaga si Anikka kaya lumapit ako sa kaniya at niyakap siya. "Ano? Ipagtatanggol mo na naman 'yang lintik na Marcus na 'yan?" nakataas talaga iyong isa niyang kilay nang sabihin 'yan.

"Candy, oh, chill ka muna," ibinigay ko sa kaniya iyong fres na nasa bulsa ko. Binili ko kanina sa school's canteen, hindi ko naubos. Pero, ayaw tanggapin ni Anikka, ang sama na ng tingin niya sa akin! "Hindi pa naman ako nasasaktan sa mga ginagawa niya kaya hayaan niyo na akong mahalin siya," halos magmakaawa na ako sa kanila, pero napapailing lang sila!

"Sa'n ba galing 'yang pagmamahal mo sa lalaking 'yan?" takang tanong ni Chandra.

Iyan naman si Chandra Fuentes. Nasa lahi ng mga Fuentes ang gwapo at magaganda kaya paniguradong ampon lang siya. Charot! Maganda naman ito, eh, kaya lang kinakailangan na talagang lagyan ng lock ang kusina ng mansion nila dahil lagi siyang gumagala roon. Sa ugali naman, si Chandra iyong vibes ko, happy-happy lang kahit bobo siya sa English ako naman sa Filipino. Wala, eh, bobo talaga kami roon.

"Matagal ko nang gusto si Marcus, eh. Simula nong Grade 2 kami," muling usal ko kaya nagbago na naman iyong ekspresyon sa mukha nila. Mukhang nakukyuryos sila. Mabitin nga. "Huwag na nga natin siyang pag-"

She Stole The Gay's Brief (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon