Chapter 39 - Fourth Case: Observation

942K 29.7K 4.4K
                  


Bakit siya nandito? Ano ba talagang kailangan niya sa akin?

Bigla siyang tumingin nang matalim kaya napaiwas agad ako ng tingin. I glanced at her direction but she wasn't there anymore. Did she use the Black Dimension? Or her movements were just too fast?

"Are you okay?" tanong ni Reiji at tumango naman ako.

Inalis ko muna sa isip ko si Sarah Angeles at nag-focus sa clues na nakuha naming pero na-realize ko na isa rin siya sa suspects na sinabi ni Hiro. Posible kayang siya ang may gawa nito? Pero sabi ni Akane, masyado raw nakaka-attract ng tao ang way ng pagpatay at hinding-hindi 'yon gagawin ng mga Shinigami.

Pumwesto kami ni Reiji sa labas ng bahay para ma-observe ang kilos ng apat pang suspects. I tried to adjust the distance of my sight.

Mr. Andres was still with his son and he was carrying him because he already fell asleep. The guy with glasses and suitcase seemed to be a professor or a businessman. He looked anxious and he kept looking at his watch. The rich-looking man looked depressed when he was staring at Mrs. Andres' house and he was also stealing glances at the police officers. On the other hand, the petite woman kept on looking around as if she was searching for something or someone. When she found Mr. Andres and his son, she let out a sigh of relief and I wonder if they know each other.

Iniisip ko kung kakilala ba nilang lahat si Mrs. Andres at bakit sila nandito. Gusto ko sana silang tanungin pero masyadong maraming tao at pulis na nagkalat dito. Napatingin naman ako kay Reiji na nasa gilid ko. He was just looking at his phone so I peeked at it. Pagtingin ko, parang may view siya ng nasusunog na mga bahay.

"Reiji, ano yan?"

"The place where they all went," sagot naman niya. "My phone is connected to Miyu's system so I could access the Window command."

Namangha naman ako sa sinabi niya. Ang galing. Pwede palang magamit ang features ni Miyu sa phone niya. May view tuloy kaming nakikita ngayon ng nangyayari doon. Pero bakit gano'n?

"Something's strange," I muttered.

In our point of view, several houses were burning and it looked like a ring of fire. Ang weird ng way ng pagkasunog nila.

Bigla namang nagbago ang expression ni Reiji at napatingin siya sa paligid namin.

"Reiji?"

"Do you think the killer is still here?"

"Uhm, 'di ba hindi niya pa nagagawa ang dapat niyang gawin?"

"Yes, but if the fire is connected to the murder, then that means someone may die from there. Which means, it's either he or she has an accomplice or he or she can control the method of killing someone from here."

Dahil sa sinabi ni Reiji ay napatingin ulit ako sa mga suspect na nandito. Saka ko napansin na pare-pareho nilang hawak ang mga phone nila.

"Hindi kaya gagamitin niya ang phone niya para i-activate ang something?" tanong ko kaagad kay Reiji.

"That's possib—"

Bigla naman kaming may narinig na malakas na pagsabog galing sa phone ni Reiji kaya napatingin agad kami. One of the burning houses exploded and we immediately contacted them.

"Hello, Riye? What happened? What? Okay. Thanks."

"Anong sabi niya?"

"The explosion came from a bomb. A guy was killed by it."

"No way," I blurted out.

"They will start investigating there," sabi ni Reiji sa akin.

"Sa tingin mo, may connection si Mrs. Andres at 'yong lalaking namatay ro'n?" tanong ko at tumango naman si Reiji.

Tantei High (Erityian Tribes, #1) | Published under Pop FictionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon