Chapter 42 - Fourth Case: Ambush

1M 30.9K 6.1K
                  


It was already 7:23 P.M.

Napagplanuhan na rin namin nang mabuti kung ano ang gagawin. However, Sir Hayate couldn't come since he said he had an emergency mission. May kutob naman ako kung tungkol saan 'yon.

We parked Miyu a street away from the crime scene and we carefully walked toward Mrs. Andres' house. There were still several people in that street but nobody was giving attention to the burnt house. Umikot naman kami sa bahay papuntang bakuran para walang makakita sa amin mula sa harapan. Dahil mataas ang bakod ay nauna si Ken na umakyat.

Umatras siya nang umatras at saka tumakbo papunta sa pader. He jumped and I thought he wouldn't reach the top but he managed to cling onto it. Inangat niya ang sarili niya hanggang sa makatawid siya. Reiji, on the other hand, just activated his sixth since and the next thing I knew, he was already on the other side of the wall.

"Hiro, upo," utos ni Akane at wala siyang nagawa dahil hawak na siya ni Akane. "Riye, ikaw muna."

"Sorry, nii-san."

Riya sat on Hiro's shoulders but she still couldn't reach the top so she had no choice but to stand.

"Careful," mahina kong sabi dahil nakakatakot tingnan ang position ni Riye. Nasa taas na kasi siya at ang kailangan na lang niyang gawin ay tumalon.

"We'll catch you," rinig ko mula sa kabila at agad namang tumalon si Riye.

"I'm next!" sabi naman ni Akane kaya pinaupo niya ulit si Hiro at siya naman ang umakyat sa mga balikat niya. Gaya ng ginawa ni Riye kanina ay tumayo rin siya sa balikat ni Hiro at sumampa sa pader. "Hoy Ken, ayusin mo. Catch me or I'll kill you," pagbabanta niya at saka siya tumalon. Dahil wala akong ingay na narinig ay siguro naman nasalo siya nang maayos ni Ken.

Kaming dalawa na lang ang naiwan dito kaya lumapit na rin ako sa kanya pero bigla akong naawa dahil ang dumi na ng damit niya. For sure, masakit na rin ang balikat niya.

"Uhm, okay ka pa ba?" tanong ko sa kanya. Bigla naman siyang lumingon sa akin.

"Yeah. Come on."

Wala naman akong nagawa kundi sumunod na lang. Umupo siya ulit at sumampa ako sa balikat niya. Tumayo siya at agad akong humawak sa taas at umakyat. Pagkatapos no'n ay tumalon ako at sinalo ako ni Ken.

"Teka, paano si Hiro?" tanong ko pero agad din naman 'yong nasagot dahil nag-land siya sa tabi ko.

We carefully approached the back door and we opted to reach the second floor from the outside since the staircase was already damaged.

Reiji summoned a hook and a rope. He assembled it, threw it and climbed toward the second floor. Ipinasa naman niya iyon agad sa amin at makalipas ang ilang minute ay nakarating kaming lahat sa kwarto ni Mrs. Andres. Napatigil naman kami dahil halos lahat ng gamit ay hindi nasunog.

In-inspect naman namin ang room niya pero wala kaming ginawang kahit anong ingay at hindi rin kami naglabas ng flashlight dahil baka mapansin ng killer. We amplified our sixth senses so they could help us in investigating.

Among the things in her room, what caught our eyes were the antique items.

'Found them,' Reiji said so we went to his direction.

Three huge antique jars came into our view. Halos ¾ ng height ko ang jars at pagtingin namin sa loob ay sobrang daming paper bills at alahas ang nandoon.

'Someone's coming,' Akane informed us.

Lumabas kami sa kwarto ni Mrs. Andres at nagtago kami sa kwarto ng anak niya. Halos pigil ang paghinga ko dahil a kaba. The floor and damaged staircase creaked as the murderer went to the second floor. That person carefully opened the door to Mrs. Andres' room and after a few seconds, a malicious laugh echoed through the second floor.

Tantei High (Erityian Tribes, #1) | Published under Pop FictionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon