Kabanata 254

6.7K 326 153
                  

Thank youu for always patiently waiting! ♡♡

Kabanata 254:
Come Back

Napalinga linga ako sa pasilyo habang naglalakad. Lumabas ako ng kuwarto dahil hindi ako mapakali sa singsing na nakasuot sa daliri ko. I am sure I'm not hallucinating or dreaming. I can't be mistaken. This is the ring I left in a pawnshop before. This is the ring that Jaydiel gave to me!

Hindi man nagtagal ang singsing na ito sa akin, kabisado ko ang itsura at disenyo noon. Nakatatak iyon sa isip ko dahil sa mga pangyayari noon.

I was right, I am probably in Daniel's place. Hindi ko alam kung pagmamay-ari niya ba talaga ang bahay na ito. At first, I thought I was in a hotel because the interior was so modern and very elegant that it could be passed as a five-star hotel. The hallway was spacious and paintings are hanging on the wall. The design of the ceiling was minimalist and classic. But some details like the chandelier was extravagant.

Siguro pinili na minimalist lang ang disenyo ng dingding at pasilyo dahil mas nakakakuha ng atensiyon ang itaas na parte ng mansiyon sa mga bisita, kagaya ko ngayon.

It was a good decision though. Kapag napupunta ako sa ibang lugar, kisame agad ang tinitignan ko. My eyes will automatically look at the ceiling, and the top view of this place was breathtaking. The ceiling, high windows, the chandelier were obscene in detail that it's so good to look at.

Nahinto lang ako sa pagtitig sa mga detalye sa bintana ng makarinig ako ng tunog ng mga kubyertos hindi kalayuan. Pababa na ako ng hagdan. Lumingon ako roon at sinundan ang pinang-gagalingan ng tunog.

Naabutan ko si Daniel na maingat na nagsasalansan ng kubyertos sa mahabang dinner table nang lumabas ako.

Nag-angat siya agad ng tingin nang marinig ang mga yapak kong papalapit. Nagkatinginan kami at agad kong pinakita ang singsing na hinubad ko sa daliri ko kanina. Gulat pa rin ako na makita iyong nakasuot sa akin. Papaanong nangyari iyon?

I left this ring in a pawnshop before. And I don't have any plan to get this back. Halos mawala na nga ito sa isip ko sa mga nagdaang panahon. Ngayon ko lamang uli ito naalala na nagkaroon ng pagkakataon na makita muli. Kaya ganoon na lang ang gulat ko.

"Who put this ring on my finger?" I immediately ask him. Hindi na ako nag-abala pa na bumati sa kaniya. I just want to answer the bothering question on my mind.

"So you're done now on listening to his voice record?" aniya at pinunasan ang basang kamay. Binaba ko ang kamay na may hawak ng singsing. Nahirapan pa akong hubarin iyon sa akin kanina.

Hindi ko agad natanggal dahil bahagyang sumikip na ang singsing. Noon saktong sakto ito sa sukat ng daliri ko. Talagang pinasadya ni Jaydiel ang hugis noon sa akin.

"Yes. Sinong naglagay nitong singsing sa kamay ko?" saad ko at binaba ang singsing sa counter. Bumagsak naman ang tingin doon ni Daniel.

"Ako." sagot niya. Kumunot ang noo ko. Binaba niya ang towel na pinamunas niya sa kamay. Mukhang kakatapos niya lang maghugas ng pinggan.

"Bakit?"

"I just want to give it back to you. It originally belongs to you anyway."

"I don't want to accept this ring again."

"Really?" bahagya pa siyang gulat sa sagot ko. I cleared my throat.

"Papaano mo 'to nakuha?"

"A month after you left, I tried to search for you. I hired a private investigator to know your whereabouts then I found out that you pawned this ring when you arrive in Ilo-Ilo. Para may magamit kang pera."

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon