Kabanata 215

8.1K 395 288
                  

Kabanata 215:
Hurt

"Kuwai, Light, Xerox, Pierce, Lexus, Eldon, Rexson, Keilander and Acid and Brix." tinawag isa-isa ni Kuya Roel ang mga nanatiling nakatayo.

My eyes were blurry because I keep shedding tears while watching them fight and hurt each other a while ago. Hindi ko maalis ang panlalabo noon dahil hindi ko magamit ang kamay para punasan man lang ang mga luha. I just blink to clear my vision.

Hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko ba na malabo ang mga mata ko sa mga huling sandali bago matapos ang labing limang minuto. Nang luminaw ang mga mata ay agad bumagsak iyon kay Kuwai. He's still clenching his jaw. His hair was still disheveled and his shoulder was rosing up and down because of his rapid breathing. His knuckles were busted and bleeding.

Pumapatak ang dugo noon sa sahig. I gasped sharply when my eyes snap beside him and I saw Yoske. I almost couldn't recognize him because of his bleeding face. Nakapikit na siya at hindi ko alam kung may malay pa ba o nawalan na. He's not moving but I could see his stomach moving up and down. Kahit papaano, nabawasan ang pagkabahala ko nang malaman na humihinga pa siya.

My eyes move next to Xerox who's trying to destroy now the diamond mesh wall. Sa kabilang banda niya ay si Skio na nakahilig sa metal at hinahabol ang hininga. His eyes were open and he's looking at Kuya Roel sharply.

Inisa-isa ko ring tignan ang iba pa. Sina Light, Lexus, Eldon, Brix, Acid, Keilander, Rexson at natigilan ako nang mahinto kay Pierce ang mga mata. Natigilan ako at hindi makapaniwalang napasinghap.

He won over White?!

I know how Pierce is so skilled when it comes to hand to hand combat. But I couldn't help but to be surprised on founding out that he won over White! Kumpara sa kanya, lamang na lamang si White sa kondisyon nito dahil wala pa siya ganoong galos, hindi napuruhan at hindi nakatamo ng mga malalang atake. White was still in a good condition compared to Pierce who almost lost his consciousness a while ago!

Paano siya nanalo? Alam ko naman na magaling talaga si Pierce sa pakikipaglaban pero nakakagulat pa rin talaga na napataob niya si White!

I look at White and I saw him wiping his busted lips. I can trace the annoyance in his expression. Para bang hindi matanggap na natalo siya ni Pierce na nakaupong nakahilig ngayon sa diamond mesh wall. Pierce is looking up but his eyes were closed like he's trying to gain back his strength.

May lakas pa ba siyang hahatakin pabalik?!

I am still in disbelief! Hindi ko alam kung hahanga ba ako kay Pierce o mag-aalala para sa kanya. What he's doing is already too much for his body. Ayokong makita na bigla bigla na lang siyang bumigay.

I don't know if he's that really eager to save me, that's why he's trying so hard to end this. Kung ganoon nga ang ginagawa niya, nakikiusap ako sa kanya ngayon na tumigil na at magpahinga. Tama na, sapat na ang ginawa niya at hindi niya dapat sagarin ang katawan sa pakikipaglaban. I don't want his body to give up suddenly.

"Pierce, I'm begging you. Stop now." I said on my mind. I tried to balled my knuckles. Hindi ko naman mailalabas ang galit ko sa pagsigaw kaya doon ko na lang idadaan dahil hindi ko na kaya pang ikimkim iyon sa dibdib. I feel like my chest will explode in no time.

"Hahatiin kayo sa dalawang grupo." ani Kuya Roel at dahan dahan na ngayong binuksan ang pinto ng kulungan ng bawat isa. Lahat sila ay tumingin sa pintuan na mabagal na nagbubukas. May sabik at paghahadali sa mga mata nila Xerox na makalabas na para bang ito ang pinakahihintay nila.

"Uh oh, don't try to pull some silly act. I will hurt Raiven if you're going to run straight to me. Subukan niyong sumugod at kakalat ang dugo ni Raiven sa sahig, pagkinalabit ko ang gatilyo ng baril na ito." banta ni Kuya Roel dahil agad na lumabas sina Kuwai, Xerox, Eldon, at Brix sa kulungan. He show the gun he's holding on his right hand, and he pointed it on me.

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon