Kabanata 207

7.7K 443 378
                  

Kabanata 207:
Bump

"Anong balak nila?" kunot noo kong tanong kay Pierce.

I don't know if they trying to save us by hitting the car on the truck. Kung pagpapatuloy nila iyon, baka mabigo lang sila na mailigtas kami dahil baka tumilapon rin kami mula sa truck. Nagsisigawan ang tatlong inosenteng pasahero na nadamay lang rito. Mabuti at hindi binibigyang pansin ni Sir Agape.

"Pahintuin ang truck. Kapag nakalayo na tayo ng tuluyan kila Kuwai. Hindi na nila tayo maabutan. So they should stop the truck at all cost now." sagot sa akin ni Pierce.

Masaya ako at bahagyang nagbubunyi na narito rin sila Levi ngayon para tulungan kami. Nabawasan ang mga iniisip kong posibilidad na mapahamak si Pierce at ang iba pa.

"They are aiming to stop the truck? They're not thinking about us? Paano tayo?" tanong ko kay Pierce. He shook his head.

"Of course I wouldn't let that happened Raiven." aniya at umikot na naman ang paningin ko at napasinghap nang muling bumangga ang sasakyan sa amin. Nakatuko na ang braso ni Pierce sa dingding kaya naman nababalanse niya na ang sarili ngayon. Habang ako hirap na hirap kung saan kakapit.

"Shit! Sinong nag-isip ng plano na 'to? Nakakahilo." ismid ko. Pierce hold my arm.

Sa pangatlong bunggo, naging bayolenta iyon kaya naman bumagsak muli kami sa sahig. I hissed when my head hit on the corner of the truck. Hindi pa nakakabawi ay may panibagong bayolentang bangga ulit. I feel like my head was hit by a hammer on that violent bump.

The bump was so violent and so sudden that my eyes rolled.

Napasapo ako sa ulo na nauntog sa gilid ng truck.

My body bounce back on its existence. Habang si Pierce naman na prinopro-tektahan ako ay tumama rin ang ulo sa matulis na sulok ng parte ng tren.

"Pierce!" I called him when his head hit on the sharp ends of the metal. Dinaluhan ko siya kahit na hirap ibalanse ang sarili sa zumizigzag ngayong takbo ng truck.

"Shit! You're bleeding!" I said in horror. He has a cut on his brow. It was deep that a lot of blood is coming out from it.

Pierce cursed in pain. Napasapo siya sa noo niya pero agad ring tinanggal ang kamay nang mapadaing. He twitched in pain and muttured a cursed again.

"Damn it." he said. I immediately bring out my handkerchief on my pocket. I cover it in his eyebrow. Nang tinapal ko iyon ay patuloy pa rin ang pagdurugo, nakita ko kung paano tumagos ang dugo sa panyo.

Malalim talaga at bukas na bukas ang sugat na hindi kayang tapalan lang iyon.

"This is not enough as a first aid." nag-aalala kong sinabi. Pinalit niya ang palad sa kamay kong nakahawak sa kilay niya.

"I'm fine." tanggi niya at umiling agad ako roon dahil alam na alam ko na hindi naman.

"You're not---"

"Raiven watch out!" sigaw ni Pierce at hindi ko na nakita pa ang nangyari nang hatakin niya sa kanyang katawan. My body just flinched when I heard a loud sound of hit on Pierce's body. Kumalabog ang puso ko sa kaba at takot roon. A sudden coldness erupted on my stomach.

Malakas rin ang hiyaw niya na agad akong napadilat para tignan kung anong nangyari. Nakita ko si Sir Agape sa likod niya.

My eyes just dilated in horror when Pierce received a hit of a gun on his head and a kick on his back. I was supposed to be hit by it but he immediately cover his body to protect me from that attack by Sir Agape.

"Pierce!" sigaw ko nang bumagsak siya sa sahig. Umubo ng dugo at nagdugo ang ilong. He pinched his eyes close like he felt an extreme pain.

"Fucking sleep Pierce! Isa kang malaking hadlang sa plano. Kung wala ka rito, kanina pa sana namin nabiyahe ang lintek na babae na iyan!" galit na saad ni Sir Agape. Habang nagpuyos rin ang dibdib ko sa galit sa ginawa niya kay Pierce.

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon