Kabanata 214

8.7K 423 414
                  

Kabanata 214:
Applause

Xerox's POV

"Raiven I miss you..." I greeted Raiven in my raspy voice even though I am not sure if I click the right number on my phone because my eyes were already blurry since I'd been drinking for hours here. I even tried to clear my throat to fix my voice but I already failed on the first word.

I just confirmed that I dialed the right number when I heard her voice on the other line.

"Xerox?"

The side of my lips automatically curl upward. I played the bottle in my hands. Ramdam ko ang pagsipat ng tingin sa akin ng ilang babae sa likod ko. Hindi ko iyon pinansin at mas tinuon ang atensiyon sa kung anong sasabihin ni Raiven.

Nakarinig ako ng paghikab at paghawi ng tela sa kabilang linya. I think she's already asleep and I woke her up on my call. Gusto kong makonsensiya sa pang-iisturbo pero hindi ko maramdaman. I badly wanted to talk to her right now. I really miss her.

"Are you drunk? You're drunk calling me again?" aniya sa bahagyang paos na tinig. Mukhang nakatulog na nga at nagising ko. I pursed my lips. Alam niya agad.

I smiled and chuckled lowly because for sure her brows we're furrowed now. Ilang beses ko na bang nagawa na tumawag sa kanya ng lasing? Hindi ko na mabilang.

"Hindi ako makatulog kaya... uminom ako." sagot ko sa kanya. Trying to open my eyes widely. Kinusot pa iyon ng bahagya para alisin ang panlalabo noon.

"Hindi ka na dapat pa umiinom. Drinking alcohol is not healthy. Hindi ka nga mamatay sa palo ng baseball bat pero papatayin mo naman ang sarili sa alak." saad niya. Humalakhak ako sa biro niyang iyon. Hindi ko nga sigurado kung biro iyon dahil alam ko kung gaano siya lubos na nag-alala noong na hospital ako ng matagal tapos ngayon ang gaan niya na lang kung sabihin.

"Minsan lang naman ako uminom."

"Iba ang ibigsabihin sayo ng minsan." she retorted and I laugh again. Hindi ko alam kung bakit mas lalo akong naantok sa pagtawa sa mga salita niya.

"I think he's talking with his girlfriend."

"Hindi na puwede 'yan, mukhang inlove na inlove sa kausap."

I wanted to laugh so hard from the whispers of the group of girls behind me. Pagkapasok ko sa bar na ito hindi ako kailanman bumaling o sumulyap man lang sa kahit sinong babae sa paligid kahit na ramdam ko ang pagbalian ng tingin nila sa akin. My only reason why I went here is to drink, and I did it.

When I walk inside this bar I went straight to the counter and ordered what I want. I drink alone, even some girls are pretty hard-headed and still ask me if I want an accompany. I politely decline all of them though. Hindi lang talaga ako interesado na makipag-usap kahit kanino ngayon. Ang gusto ko lamang makausap ay si Raiven.

They said I'm inlove? Ganoon ba ang pinapahiwatig ng mga ngiti ko?

Inlove?

No, that's not the right word.

I am amused and in solace as I listen to the voice of this lady on the other line. Raiven gives me comfort.

Many people were speculating that I have feelings for Raiven. Madalas pa akong inaasar nila Lexus noon pero lagi rin naman akong tumatanggi. Hindi sila naniniwala at hindi ko rin naman sila pinilit noon na paniwalaan ako. It's true that it's impossible for me to have a romantic feeling towards Raiven. I only see her as my sister, a girl bestfriend, and a special woman in my life.

Hindi ko alam kung pinaghinalaan ba nila ako na may gusto ako kay Raiven dahil sa kilos ko at trato sa kanya. Selos lang sila na malapit ako sa kanya eh. I am really so damn close and attach to her. This is only normal.

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon