Kabanata 226

8.1K 408 302
                  

Kabanata 226:
New One

"What? Why are you still awake?" iyon ang bungad sa akin ni Xerox nang buksan niya ang pinto pagkatapos kung kumatok ng tatlong beses. Bumagsak ang tingin niya sa akin at naningkit agad ang mga mata niya.

He probably notice my crumpled face. I surely look pissed. Naiinis pa rin ako sa nahalungkat ko sa bag ni Kuwai. I thought he changed, but some of his bastard behavior is still there with him! May iilan pa rin talaga na hindi nagbabago sa kanya.

Pagkatapos ko siyang pagsarhan ng pinto, hindi niya ako nilubayan. He still tried to explain to me but I didn't hear it clearly since I am covering my ears with pillows. Saka isa pa, wala na siyang dapat pang ipaliwanag sa akin! I've seen it, and that's enough evidence that he's still a jerk!

Oh bakit Raiven, nang-iinsulto ka na ba ng mga ganoong uri ng tao? Dati naman wala kang pakialam kung malaman mo na may mga lalaki na kasiyahan ang tumingin sa halos hubad nang larawan ng mga babae.

Pero iba kasi si Kuwai! He's my boyfriend, and to find out that he's still doing that kind of thing.... something on me is.... insulted.

Noong mga nakaraang araw halos kulang na lang kagatin niya na ang labi ko sa hilig niyang humalik. He's addicted on my lips. Wala na nga kami halos ginawang dalawa sa hospital, kundi maghalikan di ba?

Kung wala lang talagang bodyguard at hindi bumibisita ang mga last section sa kuwarto ko paminsan-minsan... hindi ko na talaga alam kung saan iyon mauuwi!

To see a sensual picture of a woman in his bag makes me think if he's still not contented on my kisses, na nagagawa niya pang tumingin sa katawan ng ibang babae! What? Is he still not satisfied with my kisses that he's looking at it! God, he's very cheap!

His way of satisfying is very low and stupid!

Napapikit ako ng mariin at halos sabunutan ang sarili! Ito ang kauna-unahang beses na halos magliyab ako sa galit dahil sa larawan ng ibang babae! Ganito pala ang pakiramdam!

"Bakit ganiyan ang mukha mo?" tanong ni Xerox at mas lalong nilaparan ang pagbubukas ng pinto. Ramdam na ramdam ko ang pag-uusok ng ilong at pag-iinit ng tenga.

Matagal ring nanatili si Kuwai sa likod ng pinto para magpaliwanag. Mas nadagdagan lang ang inis ko sa kanya noong nawala siya at umalis.

It's twelve midnight already and I couldn't sleep because of my madness. At isang bagay lang ang naiisip ko para mahimasmasan man lang kahit papaano sa inis na ito.

Tss. Ni pagsuyo hindi siya matiyaga sa akin! If I remember, he said he won't let a day passed without us being okay if we will have an argument? Ano ito kung ganoon? Isa lang ba iyon sa mga mabulaklak niyang salita? How stupid Raiven to fall on that flowery words of him! Stupid!

Nag-iinit na rin ang mga mata ko dahil sa inis. Natatandaan ko pa kung paano ko ikuyom ang kamao sa sapin ng kama kanina. Halos mapunit ko iyon.

Noong tahimik na nang umalis siya, pinilit kong makatulog pero paulit-ulit kong nakikita sa isip ang larawan ng babae. Idagdag pa ang sama ng loob ko sa dibdib, talagang hindi na ako dinalaw pa ng antok. Kaya naman napagdesisyonan ko na magtungo na lang rito sa kuwarto ni Xerox, dahil siya lang naman ang maa-aya ko sa lugar na gusto kong puntahan ngayon.

Hindi ako puwedeng umalis mag-isa dahil alam ko ang panganib na kaakibat noon.

My heart is still wrenching until now. Kuwai probably dozed off to sleep now in his room!

And I couldn't believe he fell asleep without fixing our argument! I can't believe him! His words before are all nonsense! I hate him!

"Let's go to the bar." aya ko kay Xerox at huminga ng malalim dahil hanggang ngayon nag-iinit pa rin ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala na naiiyak pa ako sa sitwasyon ko! Parang ako pa ang kaawa-awa sa aming dalawa ngayon!

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon