Kabanata 247

8.1K 345 255
                  

Kabanata 247:
Renesmee

"That bastard really make sure I won't hold you for the whole afternoon." Kuwai hissed when he finally had a chance to hold my hand. Hinigpitan niya ang kapit roon na para bang sinisigurado na hindi na muli akong makakawala. I chuckled on what he said.

"You ask Acid to help you get rid of Xerox?" I ask him smirking. Lumingon ako kung nasaan si Xerox. Nagpaalam lang siya na magtutungong bathroom kanina tapos ngayon ay nahatak na nila Keilander sa lamesa para uminom. Hindi na nakabalik sa akin.

Si Helix naman kukuha sana ng inumin para sa akin pero nang makita na kasama ko na si Kuwai, sumenyas siya na ibibigay niya na lang kay Skio.

I smiled at him and nodded.

Kanina pagkatapos naming mag-usap ni Xerox ay hindi na ako kailanman napalapit kay Kuwai. Tinotoo ni Xerox ang banta na kami nila Helix ang magkakasama sa buong hapon. Nangyari nga dahil hindi man lang magawang makatiyempo ni Kuwai para agawin ako. Laging nagtatagumpay si Xerox na nasa mood na agad pagbalik namin.

Puno ng kalokohan ang bibig at hindi mo matatalo sa asaran. Naging abala pa si Kuwai sa pagsagot ng mga tawag mula kay Levin kaya mas lalong hindi siya nakahanap ng pagkakataon na mabawi ako kay Xerox sa buong maghapon.

Parang linta kung makakapit sa akin si Xerox kanina, hindi ako pinapakawalan. But I admit, I miss hanging with him and Helix. I miss them. Kaya naging masaya naman ang maghapon ko kasama ang dalawa. Hindi nga mawala-wala ang ngiti ko kaya natatawa lang ngayong naririnig na nagrereklamo si Kuwai.

"Yeah." Kuwai nodded to my question.

"Someone paid for your drink, Miss." napalingon kaming dalawa ni Kuwai nang biglang may magsalita. I saw Skio smiling at me, he's acting like a waiter in a bar. Inilahad niya ang inumin na itinimpla ni Helix para sa akin. A mojito with lime cocktail. A good mix. Tinanggap ko iyon at nagpasalamat kay Skio.

"Sino?" tanong naman ni Kuwai na tumalim ang mga mata. Hinampas ko ang braso niya at nagkibit balikat naman si Skio. Tinalikuran na rin kami na napapailing.

I sipped on my drink and Kuwai narrowed his eyes on me. Hindi pa rin nakakalimutan ang tanong niya.

"Sino nagbigay, Raiven?" ulit niya. I rolled my eyes.

"Stop being jealous, Kuwai. It's Helix." saad ko.

"Uh huh?" he arches a brow. I can't believe he's still reacting this way!

"I only ask him to prepare a drink for me and Xerox. Iyon lang at bakit ka pa ba magseselos? Magkaibigan kami at isa pa nagbibiro lang si Skio sa sinabi." mahinahon kong sambit. Nagtagal ang tingin niya sa akin. I smirk when an evil idea cross my mind. Nilayo ko ang baso.

I tiptoed and hold Kuwai's shoulder to kiss him. It was a quick kiss. I immediately withdraw after brushing my lips with his. Nag-init ang pisngi ko pagkatapos at hinawakan na ang palapulsuhan niya.

Natigilan siya sa ginawa ko pero kalaunan kumislot ang labi.

"You're really always tricking me with your kisses. Akala mo naman titiklop ako riyan..." he said while stifling his smile. I shook my head and chuckled.

"Hindi ba?" nagtaas ako ng kilay ngunit hindi siya umimik. He only glare at me.

"Kumain ka na ba? You should try the bake mac. Tikman mo ang niluto ko!" aya ko sa kanya at hinila naman siya patungo sa buffet table kung saan nakahain lahat ng pagkain. Nagpatianod naman siya sa hila ko.

"Hindi pa ako kumakain. Gusto ko sabay tayo." aniya at lumapit para hagkan ang sentido ko. He hold my head and caress my hair.

"All right. Then let's eat together." suhestisyon ko.

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon