Kabanata 216

7.7K 398 231
                  

Kabanata 216:
Lucky

Pakiramdam ko para na akong mababaliw rito sa kinauupuan ko. Hindi ako mapakali at kung may anong lamig na bumabalot sa sikmura ko.

"Please itigil niyo na 't-to." nanginig ang tinig ko sa dulo at naramdaman ko ang paghapdi ng kamay. Bumaon na ang kuko ko sa balat sa sobrang pagkuyom noon. Napapikit ako.

"See? Anong sinasabi niyong hindi siya nanakit kung kitang kita sa video na sinaktan niya si Raiven. Hindi niyo ba alam "yon?"

At parang apoy na ginatungan pa ni Kuya Roel ang galit ni Kuwai kaya mas lalo iyong nagliyab.

I don't know how long I will take this fucking chains! Gaano katagal ba ako magtitiis bago makawala rito at mahawakan na ang lalaki na ito.

Hindi ko alam kung bakit may kung ano sa akin na nagtutulak na tumingin sa kanang banda. Nagtataka man ay ginawa ko at doon ko nakita si Brix na nakatitig pala sa akin, para bang inaabangan ang paglingon ko sa banda kanya.

His eyes were implying something on me. Kumunot ang noo ko. His eyes glance on Kuya Roel and his men before he look back at me. Bumagsak ang tingin niya sa leather jacket na tinapon niya kanina patungo kay Kuya Roel. He look straight on my eyes as if he's talking to me. Ilang saglit akong nakatitig sa kanya. Iniintindi kung ano ang ibig niyang sabihin.

He move his hands through his pocket and gestured on pulling something on it.

Noong una nagtataka pa ako pero ilang sandali lang napasinghap nang makuha ang ibig niyang sabihin. He immediately stop what he's doing when Kuya Roel look on his side.

Tinignan ko rin muna ang paligid ko para makasigurado bago tumingin sa leather jacket na nasa sahig. It still remained laying in the floor. Hindi pinapansin ng tauhan kahit ni Kuya Roel. Para bang dumi lang iyon na nakalatag sa sahig.

Did Brix throw his leather jacket in purpose? Sinadya niya talaga na sa banda ko dahil may laman ang bulsa noon? Ilang hakbang ang layo ng kinaroroonan ng jacket mula sa akin.

Sapat na ang inakto ni Brix at ang pagtingin niya sa akin para mahinuha ko na pinapakuha niya sa akin ang leather jacket niya.

Pinakiramdaman ko muna ang paligid ko. I was too tense. Sa isang dahilan, dahil sa paghaharap nina Kuwai at Pierce ngayon at kung saan sila hahantong kung magpapatuloy ang pag-taas ng tensiyon sa pagitan ng dalawa. Kuya Roel was so entertained on the tension and his men. Kaya naman wala ang tingin nila sa akin.

Kaya kahit papaano may pagkakataon ako na hatakin papalapit sa akin ang jacket ni Brix.

Dahan dahan akong kumilos. Sinubukan kong padulasin ang paa ko na nasa kadena. I slowly move my feet to reach even the hem of the jacket. Hirap akong kumilos dahil mahigpit ang kadena na nakakahit sa paa. Kahit dahan dahan na ang pagpapadulas ko ng paa ay kumikiskis pa rin roon ang bakal. I bit my lips so hard, stifling to slip a winced.

As I slowly reached for the hem of the jacket, I saw Pierce punched Kuwai on his stomach. Muntik na akong madistract roon at mahinto sa ginagawa ko. Agad akong nag-iwas ng tingin dahil masyado lamang akong nagiging tensyionado.

I need to stop them and the way to do that is to scream. Kung hindi ko susundin ang pinapahiwatig ni Brix sa akin, hindi ko sila magagawang pigilan.

Sinubukan kong bilisan ang kilos dahil sa halakhak na rin ni Kuya Roel. Tuwang tuwa sa nangyayari!

Maingat kong sinisigurado na walang makakapansin sa ginagawa ko. Napikit ko ang isang mata nang umabot na malapit sa tuhod ang dulong bahagi ng kadena, at hindi ko na iyon mapadulas pa dahil hindi na kasya. Kaunti na lang ay maabot na ng paa ko na ang dulo ng jacket.

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon