Kabanata 246

8.9K 343 209
                  

Kabanata 246:
Not Ready

"Kuwai?" I yawn after calling Kuwai in my raspy voice. I stretched my arms. Hindi ko siya makapa sa tabi ko. The other side of the bed is empty already. Mukhang siya ang naunang bumangon sa aming dalawa. Hindi ko alam kung nasa bathroom siya o nasa baba na at naghahanda ng almusal para sa amin.

I groaned. Kinusot ko ang mga mata at dahan dahan nang umahon mula sa kama. Umupo ako at hinawi ang buhok na magulo. I look for my slippers. Nakita ko iyon sa sahig, sa tapat ng kama. Wala na ang kay Kuwai kaya sa tingin ko nakalabas na nga iyon.

I stretched my arms again before I stood up.

I look at the mirror and brush my hair first. Malabo pa ang mata ko pero biglang namilog iyon at luminaw nang mapatingin ako sa leeg nang hawiin ko ang nakatabing na buhok roon. I gasped as I look at the mirror closer.

I groaned loudly and stomped my feet.

"Kuwai!" halos pahisterikal akong sumigaw.

The hickeys were so visible on my fair skin. Napaawang ang labi ko at hinaplos iyon ng daliri. Inaasahan ko na na ganito ang makikita ko sa umaga, pero nakakagulat pa rin. Masyado bang nang-gigil sa akin si Kuwai kagabi?

I rolled my eyes. Alam ko na ang sagot riyan!

He's really obsessed with kissing my neck.

Hindi lang iyon ang parte ng katawan ko na pinaulanan niya ng halik. My chest and my thighs. My whole body was full of his kisses. Damn, he glorify my body last night!

I need to take a bath. Hindi puwedeng lumabas ako ng kuwarto ng ganito ang itsura!

Umalis ako sa harap ng salamin. Muntik ko pang makalimutan na wala nga pala ako sa kuwarto ko. This is Kuwai's room. Napasapo ako sa noo! Lalabas pa ako para kumuha ng damit sa kuwarto! Paano kung may makasalubong ako na isa sa mga last section?

But I sigh in relief when I notice something on the mini table. Lumapit ako roon at napasinghap nang makitang may nakahanda na palang damit para sa akin!

Kuwai probably get this for me!

Mukhang alam niya ang ginawa niya kagabi, and he's now taking responsibility for it! He choose a black turtle neck long sleeve top and a maong short. Napapikit lang muli ako ng makita ang mga napili niyang underwear.

A plain colored black brassiere and a black Calvin Klein panty. Paniguradong nakangisi iyon habang namimili nito!

I remember our conversation before we fell asleep last night. I tilted my head and groaned again.

Lumapit na lang ako sa closet ni Kuwai para manghiram ng tuwalya. I click my tongue when I remember what I said to him last night. Makakaganti rin ako sa kanya!

I don't know where he put his towels here. Humila na lang ako ng drawer para tignan at hindi ko naman sinasadya pero mga underwear niya agad ang bumungad sa akin. My cheeks suddenly flushed.

Unang hila at iyon na agad?!

Bumungad sa akin ang mga dark colors niyang underwear. All were made by a luxury brand. Calvin Klein, Jockey, Hanes, Hanro, Ralph Lauren, I can even name all of the known luxurious brands here! He's really filthy rich.

Ang tanging nakikita kong kulay ay black, gray, at light gray. Ganoong kulay lang. Kumislot ang labi ko. Walang kapintasan. Bukod roon ay naroon rin nakalagay ang mga boxer briefs niya. Natigilan pa ako nang may ibang mahagip ang mga mata.

Sinarado ko na agad ang drawer na iyon nang makakita ako ng box ng condom.

Napasapo ako sa mukha at pumikit ng mariin. I think I shouldn't sneak in his closet. Pakiramdam ko, pagsisisihan ko kung mangingialam rito!

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon