Kabanata 253

7.9K 344 327
                  

Hello Lollypops, thank you for patiently waiting again for this update. For those who are asking, I am very okay and happy. I super appreciate your concern for me, and I am very overwhelmed by your messages. I'm still busy because of school since my second sem has ended, and we wouldn't have a vacation due to ojt. But don't worry, as I said in the previous note, I will finish RTLS no matter what happens. I won't leave this story unfinished. I promise! I'm just struggling to balance my time, you know that hahah.

This chapter also took me a bit longer to update since the details here will serve as a highlight for the whole story, I don't want to write this in a hurry since the details are very essential. Thank you!

Warning: Some languages and terms might not be suitable for some readers. Please read at your own risk!

Kabanata 253:
Ring Finger

Hindi ko alam kung gaano katagal na nakaawang ang labi ko at nakatulala lamang kay Daniel. I gasped as I feel a tear rolled down my cheeks. I blink my eyes.

"W-What?" I stuttered as I inhale a breath. Hindi ko alam kung bakit biglaang nahirapan akong huminga.

"You're k-kidding me." umiling iling ako at tinulak si Daniel sa dibdib. I look at him while my tears started to rolled down my cheeks. Hindi maintindihan kung tama ba ang narinig ko, pero naguunahan na ang luha kong pumatak.

"He was mentally tortured." nahigit ko muli ang hininga nang ulitin niya.

Daniel looks at me blankly. I can't read his eyes. His lips were in a thin line. Walang emosyon siyang tumingin sa akin.

"Sa tingin mo bakit ba nagbabago ang tao?" aniya sa mahinang tono. Kumunot ang noo ko sa sinasabi niya.

"Bakit ka nagbago Raiven? When you left this place, you're cold. You're different."

"Stop me with this shit, Daniel! I wanted to hear what happened to Jaydiel!" tumaas ang boses ko. I don't know why he's asking me these things. I am tense. My hands were trembling and my heart was racing too fast on what I just found out.

Gusto kong magtuloy-tuloy na ang sasabihin niya sa akin tungkol kay Jaydiel! Iyon lang ang gusto kong marinig at malaman!

"Nagbago ka dahil sa mga napagdaanan mo. Sa mga masalimuot na nangyari, sa mga tao na naghatid sa'yo ng sakit at takot." siya ang sumagot sa sarili niyang tanong. Binalewala niya ang ekspresyon kong nakatingin sa kaniya.

"Now, why do you think people are suddenly losing their mind?" I narrowed my eyes. Umiiyak na ako sa harap niya at siya ay kalmado lang na para bang may kuwentong isinasalaysay sa akin.

I can't believe this!

"If they're so stress, if they're so depress and if they're in so much pain that their mind can't handle it anymore.." aniya sa mabagal na tono na para bang pinapaintindi iyon isa-isa sa akin.

"What do you mean?" nanginginig ang kamay ko. I wanted to shake his shoulder so he could talk straight to the point!

"Jaydiel... went into a test. It was rather a mental torture." aniya at muling napaawang ang labi ko.

"A test? Mental t-torture? P-Paanong nangyari 'yon! He said he will be gone for three months because of family matters! Anong ginawa niyo sa kaniya!" hindi ko na mapigilan at tumaas na ang tono ko. Winona look at me with her sparkling eyes. Tahimik siya at para bang pinipigilan ang emosyon na bumugso.

Kung siya nakakapagpigil pa, ako hindi na. Hindi ko kaya. Bumubuhos ang lahat lahat sa akin. Para bang isang malakas at malaking alon na sasalpok sa iisang direksiyon, patungo sa dibdib ko.

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon