Kabanata 231

7.9K 428 329
                  

Kabanata 231:
Traitors

Light succeeds to lure Xerox and Kuwai on going home without me, dahil roon nakalabas kami nila Zillah ng school nang hindi nila nalalaman.

I told Zillah the directions of the place where we are going. Hindi pa kami ganoon nakakalayo at alam kong maghahanap na agad sa akin si Kuwai. Nagsisimula nang magmaneho si Zillah.

Tama ang hinala ko dahil ilang sandali lang, nag-ring ang phone ko para sa tawag niya.

Zillah look on the phone of my screen and he smirk like he knew it will happen. Siya ang nag d-drive, habang ako nasa passenger seat at ang dalawa ay nasa likod.

Kinuha ko ang phone at sinagot ang tawag. I already rehearsed my speech in my head to handle Kuwai's reaction. Inaasahan ko na ang magiging reaksiyon niya kaya kailangan ko siyang kausaping mabuti para makumbinsi.

"Where are you?" Kuwai immediately speak on the phone when I answered it. He didn't even greet or he didn't even let me greet him. Tumikhim ako nang marinig ang strikto niyang tono.

"Hanging out with your friends." sagot ko sa mahinahon na tinig kahit kinakabahan ng kaunti. And I know, that's a bit stupid to fool him, because I know he won't believe it.

"You can't fool me, Raiven." aniya at iyon na nga ba ang sinasabi ko. I bit my lower lip. Now I needed to start on the rehearsed speech I memorize in my head. C'mon, Raiven you've been thinking of the right words to tell him for weeks to make him believe that I just really want to be with his friends.

"Please Kuwai, let's exchange friends for a while and have fun with them. Xerox and you will be at the hospital for Helix while I'm with Acid, Keilander, and Zillah." saad ko naman. I can tell that he's frowning now while holding his phone.

"Huwag mo nang itago sa akin, Raiven. May hindi ka sinasabi. Ano 'tong nangyayari at bakit mo kami pinauwi ni Xerox?" si Kuwai na may pagdududa sa tono. I bit my lower lip.

He's not buying my words. I thought it would be easy to lie on Kuwai but I think he's improving a lot this time. Ang hirap nang manalo sa kanya.

"Give me the phone. I'll talk to her." I heard Xerox's voice in the background.

"Ako muna ang kakausap sa kanya." maawtoridad na sabi ni Kuwai at narinig ko pa ang pag-alma ni Xerox pero kalaunan naglaho rin. Para bang lumayo si Kuwai.

Hinilot ko ang sentido, sa ngayon hindi ko alam kung kakampi ba sa panig ko si Xerox o hindi. Hindi ko alam kung nagustuhan niya ba ang ginawa kong pagpapauwi sa kanila ni Kuwai.

Hindi ko na narinig ang boses ni Xerox, mukhang nasunod ang gusto ni Kuwai na makausap muna ako ngayon. Nag-iisip ako ng bagong paraan kung paano ba siya mapapanatag. Mukhang hindi gagana ang una kong naisip.

"Hindi ba at nagpaalam na ako sa iyo na gusto kong makasama ang mga kaibigan mo." saad ko naman. Napapikit dahil sinusubukang lumusot.

"Pero hindi mo sinabi na ngayon." I massaged my temple. His words are very familiar. I heard it just recently.

"C'mon Kuwai, I just use your tactic. You did this to Xerox too, remember?" I spoke. Narinig ko naman ang mahinang tawa ni Zillah.

"So you make him taste his own wicked tactics eh." si Zillah sa gilid ko at ngumisi. I bit my lower lip to stop myself from laughing.

"Oh, this is funny to you Raiven?" kahit pala pinigilan ko ang tawa ay may kaunting bungisngis pa rin na kumawala. Namilog ang mga mata ko. Tinakpan ko ng palad ang bibig. Why does he sound so grumpy? Hindi ko alam kung nag-aalala lang ba siya kaya ganito siya kahigpit ngayon.

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon