Kabanata 244

6.8K 326 108
                  

Advance Happy New Year Everyone! I miss you all so much!

Kabanata 244:
Patawarin

I heard a whistle from Xerox after I turn my back to Kuwai. He's smirking when I face him. Nagmartsa ako pabalik sa racing field para tapusin na ang nasimulan ko. I won't call this a night not until I win this race.

Acid tossed me the keys of the car when he saw me approaching his direction.

"The Lycan is back on its condition. Be careful on driving." aniya pagkatapos ibato sa akin ang susi at mabilis ko namang nasalo iyon. I put the keys on my pocket.

"Hindi ko maalala kung kailan ka ba naging concern sa akin tungkol sa pagmamaneho." saad ko kay Acid na naniningkit ang mata sa kaniya. He raised a brow at me.

"Just take my advice and don't tease me, will you?" he said and I just shrugged my shoulder at that. Tumawa sila Zillah roon. While Xerox pursed his lips.

"Raiven hindi mo talaga ako papayagan na sumama?" ani Xerox ng makalapit muli sa tabi ko.

"If you want your soul to separate on your body tonight, then I don't have any problem with it," I said as I marched toward the Lycan. Humalakhak si Skio at Rylan roon. They teased Xerox who only ignored them.

"Who told you I still have a soul, I already sell it to you." bumaling ako kay Xerox na kunot ang noo. Nakangisi na siya sa akin ngayon.

"I'm not a demon, Xerox, and I won't buy your soul if I am. Your soul is not clean anymore, I won't accept it" ngumiwi siya sa sinabi ko at humagalpak ang iba sa tawa.

"Grabe ka sa akin ah! Parang sasama lang eh!" reklamo niya habang nakanguso na sa akin. Akma ko nang bubuksan ang pinto ng sasakyan nang humarang siya roon. Bumuntong hininga ako.

"You will just distract me." giit ko. Hindi ko alam kung bakit pinagpipilitan niya na sumama sa akin. Kung wala lang sana ang madayang lalaki na iyon sa race na ito ay papayagan ko si Xerox na sumama sa akin. Pero nasa ibang sitwasyon kami, mas seryoso ito dahil bukod sa nakakairitang lalaki na iyon mukhang ang iba kong katunggali ay seryoso rin sa laban na ito.

So I should take this race seriously too. Hindi ako puwedeng magpakapampante porket na ako ang nauna sa finish line kanina. Walang silbi ang pagkapanalo ko ngayon.

"I won't. I promise." si Xerox na tinaas pa ang dalawang kamay. I massaged my temple. Hindi ko alam kung bakit ang kulit kulit niya ngayon.

"I don't trust your armalite mouth. I'm certain it will be louder than the engine of the lycan." I said and crossed my arms. Nakita kong pumasok na ang mga makakalaban ko sa kani-kanilang mga sasakyan. Hinarap ko muli si Xerox dahil wala na akong oras.

"Mag-iingay lang ako kapag may papalapit na kalaban. Babalaan kita kapag may babangga sa atin! I will be your help." he explained. I sigh heavily. Kahit anong sabihin niya, hindi ko pa rin siya papayagan. Hindi ko nga lang alam kung papaano iyon sa kaniya ipapaintindi.

"Xerox stop it! You should just behave here. Raiven can win the race alone."

Pumagitna na si Helix para tulungan ako kay Xerox.

"Helix is right. Stop being naughty and watch here. Let her have her crown alone. She doesn't need a prince to save her from this." I heard a familiar cold voice behind me that I shiver. Lumingon si Xerox sa kaniya pero hindi ko na kailangang lumingon. I look in the window of the Lycan and I saw Kuwai's reflection. His intense eyes were darting straight at me.

Tumingin ng ilang sandali si Xerox kay Kuwai bago umismid.

"Fine." he sigh in defeat and look at me. Nakahinga naman na ako ng maluwag roon. Mabuti na ring sumuko na siya at hindi na ako mamromroblema pa kung papaano siya suyuin na huwag nang sumama.

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon