Kabanata 225

8.9K 407 269
                  

Kabanata 225:
Cheap

Nang mag bell bilang pagtatapos ng klase, binagsak ko ang likod sa upuan pagkatapos isara ang isang textbook. Pagod na pagod ako kahit wala naman akong ginawa buong araw kundi umupo, magbasa at magsulat. I feel so tired.

Tumayo naman na ang iba at nagsikop na ng kanilang mga gamit para magligpit.

Huminga pa ako nang malalim. Agad na lumapit sa akin si Kuwai nang magsitayuan na ang iba. Siya na ang naglagay ng textbook ko lagayan sa ilalim ng lamesa. Siya na rin ang nagsikop ng gamit ko at sinilid sa bag. Kahit sa pagligpit wala na yata akong lakas.

I'm just looking at Kuwai while he's putting my things in my bag. I am a bit surprised that he went here straight on my table.

"Pass all your answer sheet here in front. Pagsama-samahin na ang lahat." utos ni Sir Nixson. I stretched my arm and help Kuwai on storing my things.

"You tired?" Kuwai ask. I nodded. Akala ko hindi niya na ako papansinin. Iniisip ko na baka nagtatampo siya dahil sa pag-amin ko kanina. Hindi pala.

"Hmmm. Nakatapos ka ba?" I asked.

"I finish the three textbook." sagot niya at tumango ako. Hindi na rin masama. Sumulyap ako kay Xerox na nag-uunat pa rin. Kanina ang napansin ko lang sa kanya gumagawa ng kalokohan, isang beses ko lang siyang nahagip ng tingin na nakaharap sa papel. Halatang halata sa kanya na nakatulog. Hindi na ako magtataka na nagawa niya iyon sa kalagitnaan ng klase dahil iyon ang gawain niya noon pa man.

Sa totoo lang mas malaki pa nga ang tiyansa niya na makatulog ngayon dahil nga nakakaboryo ang ginagawa namin at nakakainip ang katahimikan.

Hindi ko lang alam bakit hindi napuna si Xerox ni Sir Nixson kanina. Paniguradong napansin siya pero mukhang hindi na naisatinig ni Sir.

"And one more thing, the three students who were late a while ago will be the cleaners today." saad ni Sir Nixson at napaawang ang labi ko roon. Bumaling naman si Kuwai kay Sir.

"Hintayin ko na lang kayo sa gate mamaya." asar ni Light sa amin. Xerox punch him jokingly. Magrereklamo na sana si Kuwai nang mabilis kong mahuli ang braso niya.

"Let's start cleaning." awat ko sa kanya. He frown at me. Hindi payag sa gusto kong mangyari.

"Huh? But you're already tired."

"Kaya ko pa naman. We should start now than complain. Saglit lang naman naman 'to. Late tayo kaya dapat tanggapin natin itong kaparusahan." sabi ko. Pinagmamasdan kami ni Sir Nixson at mukhang handa siya kung sakaling magreklamo sa kanya si Kuwai.

Kung hahayaan ko siyang magreklamo baka mas lalo pang lumaki ang kaparusahan namin. Baka hindi lang ito ang ibigay niya. Kuwai sigh heavily.

Nagsilabasan na ang ibang last section. Mukhang sabik sa uwian dahil napagod rin sa buong araw namin na ginawa. Remedial classes are really tough.

"Tss, I will really tell Kuya to give him a heavy work." nagtaas ako ng kilay sa kanya.

"Hindi ko alam na sumbungero ka pala sa Kuya mo." asar ko sa kanya. Agad siyang bumaling sa akin na lukot ang noo. Napaawang ang labi ko nang pitikin niya ang noo ko.

"Just sit on your chair. I'll do the cleaning." presinta niya.

"Huh? Hindi tutulong ako---"

"Just sit, Raiven." segundo naman ni Xerox na humihikab pa. Sinubukan ko muling umalma at sinabing mga magagaan na bagay na lang ang gagawin ko pero hindi pa rin sila maawat kaya wala na nga akong nagawa kundi sundin na lang ang dalawa.

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon