Kabanata 235

8.5K 394 134
                  

Kabanata 235:
Advises

Xerox's POV

"Welcome back Pierce!" we all greeted Pierce when he step inside the room. Pinaputok ko ang party pooper na naroon at sumabog ang confetti sa mukha ni Pierce. Humalakhak ako at inambahan niya ako ng suntok pero mabilis akong nakaiwas roon.

Inakbayan naman siya ni Rylan. Nakipag-high five siya sa iba at ngumiti si Raiven sa kanya.

Everyone cheered to tease Kuwai when Raiven hug Pierce. Ako ang nanguna roon at pinukol niya ako ng matalim na tingin.

"Mukhang hindi pa yata magkakatuluyan." asar ko at si Raiven na ang pumingot sa tenga ko. Agad akong dumaing roon. Binitawan niya rin naman agad ako. Ngumuso ako at nilapit ang mukha sa kanya. Marahan niya akong tinampal.

Humiwalay na siya kay Pierce na ngiting ngiti ngayon. Hindi ko alam kung dahil ba sa pa welcome namin o dahil sa yakap ni Raiven. Kuwai smirk.

Tsk.

Pierce smiled at us after we greet him.

"Kailangan pala mahospital para may yakap mula kay Raiven?" ngisi ni Russel. Sumimangot ako roon.

"Halika dito, Russel. Para malaman mo." I said and gestured for him to walk towards here. Nawala ang ngisi niya at naghiyawan ang iba para asarin siya.

Hinampas ng natatawang si Raiven ang braso ko.

"Thank you. Wala bang bakasyon muna at balik school na agad." ani Pierce at namomroblema na tumingin sa tambak niyang gawain sa desk niya. Mahinang binatukan ni Raiven ang ulo niya.

"Huwag kang mag-alala Pierce, kung hindi ka papasok ngayon bibigay naman agad sayo ang bakasyon. Basta ang kapalit hindi ka kasama sa graduation." ngumisi si Skio. Raiven cross her arms.

"Alright, alright. I'll do my task then." suko niya at itinaas pa ang dalawang kamay na parang sumusuko sa striktang tingin ni Raiven sa kanya.

Tumatawa pa siya nang iharap namin sa kanya ang cake na may kakaibang design. It's a hospital bed design cake and with a human laying on it. Si Pierce iyon. Nakahiga at may nakalagay na dextrose sa kamay. Marahas na suminghap si Raiven nang makita ang desinyo ng cake!

Hindi namin pinakita ito sa kaniya kanina dahil alam naming aangal siya rito. Nalaglag ang panga niya habang si Pierce ay tumatawa lang. Umiling si Zillah at Light sa kalokohan namin.

"Gago, sino nakaisip niyan?" tanong ni Zillah. Pinipigilan ang ngiti.

"Sino pa ba, eh di si Xerox!" sumbong ni Keilander at tinuro ako. Raiven look at me sharply and I just burst into laughter again.

Habang nagkakasiyahan kami roon ay natigilan si Raiven nang may masulyapan sa labas. I snap my head on the direction she's looking at and I shook my head when I saw Winona.

Napatingin rin si Pierce roon at agad gumapang ang gulat sa mata niya nang makita si Winona.

"There's a new girl at school?" he ask surprise. Hindi niya pa nga pala alam. Tipid na tumango si Raiven roon.

"Paano nakapasok?" nagtatakang tanong ni Pierce. Hindi makabawi sa gulat.

"I don't know. Just ignored her." Raiven said and shrugged. Bumalik na sa kasiyahan namin. Nagkibit balikat na lang rin ako dahil dumaan lang naman si Winona kasama ang mga kaklase niyang lalaki sa section nila.

She's looking here and she seems curious on what's happening. Ang ingay kasi namin dahil sa pag welcome kay Pierce sa pagpasok niya muli.

Napansin niya ang tingin ko at nagtaas siya ng kilay sa akin. I arch my brow too. Naalala ko tuloy iyong isang beses na stress ako dahil sa kakaibang kilos ni Raiven at nagtungo siya rito.

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon