Kabanata 228

8.9K 452 345
                  

Warning!

Kabanata 228:
Disagree

"Uuwi na kami ni Raiven. She needs to rest now."

Nagpanggap akong tulog sa passenger seat nang kausapin ni Kuwai ang mga last section. Hindi ko alam kung may mukha pa ba akong ihaharap sa kanila sa kahihiyan. Paniguradong kahit madilim ang puwesto kung nasaan kami ni Kuwai kanina, sigurado akong nakita nila kaming naghalikan.

I know it's normal since we're in a relationship but I couldn't stand their taunting expression! Lalo na at kanina para akong lion sa galit at ngayon para na akong pusa na hindi makabasag ng kahit na ano. Paniguradong lahat sila ay may nakakaasar na ekspresyon para sa akin.

Pero kahit matakasan ko man sila ngayon, paniguradong bukas nakahanda pa rin ang pang-aasar nila sa akin!

Nasa parking lot pa rin kami. Nakahilig ako sa back rest ng passenger seat at ramdam ko ang tingin ng ibang last section sa akin. Kaya naman mas lalo ko pang ginalingan ang pag-akto na natutulog.

"Sige. Mag-ingat kayo." si Xerox sa kalmadong tinig ngayon. Ramdam kong nakatingin siya sa akin at mas lalo kong pinirmi ang mata kong nakasara dahil malakas ang pakiramdam ng isang 'to kapag nagpapanggap ako.

"Huwag mo nang uulitin 'to. Kawawa 'yan, parang aping api kanina. If you just see her eyes while she's expressing her irritation towards you. She was teary-eyed, she looks so sad and defeated." Xerox said and my lips twitched a bit.

Ganoon ba ako kaawa-awang tignan kanina? Or is it because I am having self-pity!

"I know and this will really not happen again."

"You should immediately fix your arguments next time." pangaral ni Xerox. Kuwai heaved a sigh.

Before, I saw Xerox as the youngest of all the last section, the immature and the very naughty one. Maybe is it because of his baby face. He looks so young. Idagdag pa na maloko at laging nakangisi kaya mas lalong bumabata tignan. Akala ko siya ang pinaka malayo sa kanila na maging mature pero mali ako roon. May mga pagkakataon, katulad ngayon na parang mas mature, mas maraming karanasan at maraming alam si Xerox kaysa sa kanilang lahat.

He sounds like an old man right now. A father. I bit my lower lip to stifle my smirk.

Mahuhuli ka, Raiven!

"Kaya nga lugi ako kung mag-aaway kami. You will all probably notice her awful expression as if I do something worse. Ako ang pagbubuntunan niyong lahat ng sisi."

"Sino pa bang sisisihin namin? Si Jaydiel?" sarkastikong ani Xerox at ramdam kong nagbago ang awra ng katabi ko sa narinig na pangalan. Habang ako kumibot ng kaunti sa upuan.

"Don't mention his damn name," Kuwai said seriously.

"I know you hate that man after Raiven told us everything but... I have this little hunch that he somehow done something good to Raiven that gives benefit to all of us now." si Xerox sa mahinang tinig at bahagyang natahimik roon ang mga last section. I could feel Xerox eyeing me so I act more like I am in a deep slumber!

Oh god, I don't know it's hard to play as sleeping beauty.

"What do you mean?" Skio ask.

"Nevermind. Just don't make her cry again or we'll all really punch you." banta muli ni Xerox at tinapik na ang sasakyan ngayon.

"That won't happen again."

"Dapat lang." si Xerox muli.

"Goodnight Raiven!" paalam ni Xerox bago tuluyang umandar ang sasakyan papaalis.

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon