Kabanata 205

8.9K 476 277
                  

Kabanata 205:
Home

Sir Agape muttered a cursed under his breath. Pagkabalik ng tingin ko kay Pierce, nakita kong napataob niya na pala ang mga lalaki kanina na gustong kuhanin ako. He's stretching his hands now after beating them. Habang nasa pinakasulok ang tatlong inosenteng pasahero. Natatakot na sa nagaganap.

Matalim na rin ang tingin ng lalaki na katabi ni Sir Agape, para bang gusto na lang na magwala na ngayon. Bumalik ang tingin ko kay Kuwai na nakabawi na ngayon sa gulat sa pagdating ng Last Section.

Hindi ko alam kung tumigil ba si Kuwai sa paglagay ko ng palad sa pinto o sakto lang na pagkalapag ko roon ay ang pagsapo ni Zillah sa kamao niya.

Gulat ako na napatingin kay Zillah. Hindi makapaniwala na nasa tabi siya ni Kuwai ngayon. Napasulyap rin ako sa likod niya, at nakita sina Acid at Keilander na nakatingin na sa akin. My heart suddenly pounded and the atmosphere suddenly shifted.

Ang naninikip kong dibdib ay guminhawa ngayon kahit papaano sa pagdating nila.

"Tangina paanong narito ang mga iyan?! Nasundan tayo! Paano tayo makakatakas niyan ngayon?!" singhal ng lalaki na kasama ni Sir Agape. Sa galit ay para bang sasabog na.

Humalakhak muli si Pierce na para bang nakakatawa ang nangyayari. I don't know if he's crazy or he's just happy on what is happening.

"B-Bakit---- P-Paanong narito sila?" I ask in shock on Pierce. Hindi pa nga ako nakakabawi sa gulat na narito siya ngayon.

"This is Xerox plan, Raiven. May kutob na siya na maaring mangyari ito ngayon. Tumawag siya kagabi at sinabi niyang, patungo sila ritong lahat." my mouth parted on that.

Halos mapatulala ako sa bintana sa gulat. Hindi talaga ako makapaniwala.

"Seriously? Paano niya nalaman? May hinala na ba siya na si Sir Agape ay si Tanner?" I ask. Biglang naglakbay ang isip ko noong panahon na nasa gym, bago mawalan ng malay si Xerox. Inalala ko iyong sinabi niya bago niya ipikit ang mga mata.

He said he has a hunch who is Tanner. Hindi niya lang nasambit noon kung sino.

Sa mga lumipas na panahon, hindi na pala namin napagusapan ang tungkol roon.

"I'll tell you later." ani Pierce. Bumalik ang tingin ko kay Sir Agape at sa kasama niyang isa pang lalaki.

Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi ni Pierce na ipansasantabi niya muna ang sagot sa malaki kong katanongan. May parte sa akin na gustong magreklamo sa pambibitin niya.

May kausap ngayon sa phone iyong isang lalaki habang si Sir Agape, nakatitig sa amin. Tila ba sinusuri ang sitwasyon at nag-iisip ng susunod na hakbang ngayon.

"Naghihintay sina Russel, Yoske at Rexson sa susunod na estasyon. May nakahanda ng sasakyan para mailayo ka sa kanila ng tuluyan." ani naman ni Zillah sa kabilang linya at napabalik ang atensiyon ko phone. Hinawakan ko iyon ng mahigpit.

"Pagkababa natin sa sunod na estasyon. Sasakay ka agad roon at maiiwan ang kalahati sa amin. Kami na ang bahalang magpatigil sa kanila."

Pierce is only looking at Sir Agape and on the other man. He's watching them attentively, guarding them if they will step towards us.

"Give me the phone." I heard Kuwai's voice on the other line.

"Kuwai..." tawag ko nang hindi pa nakakasagot si Zillah ay nakuha na ni Kuwai ang phone at tinapat sa tenga. I am looking at him against the glass door and he's also looking straight on my eyes too. His jaw clenched before he speak. Para bang hirap pa na magsalita dahil bumubugso pa ang galit.

Ruling The Last Section (Season 3- Final)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon