18.

815 108 0

TAEllien : Ahoj

KookBunny : Ahoj

TAEllien : ako sa máš?

KookBunny : ako vážne?

TAEllien : veď čo to bola normálna otázka

KookBunny : takže chceme normálnu komunikáciu

TAEllien : presne

KookBunny : kto je Hobi?

TAEllien : čo? Prečo?

KookBunny : no pretože naša konverzácia začala vetou , Hobi kde si? Už mrznem... '

TAEllien : jasné, Ehm...môj kamarát

KookBunny : znieš neisto

TAEllien : pretože ma tam nechal MRZNÚŤ !

KookBunny : vypni ten capslock

TAEllien : ...

KookBunny : inak mám sa zle

TAEllien : síce odbočuješ od témy ale dobre

KookBunny : to Jimin

TAEllien : čo ti spravil? Zdá sa byť celkom milý

KookBunny : To, že ti niekto pošle moje fotky neznamená, že nie je otravný. A navyše chce aby som sa aj ja konečne zamiloval

KookBunny : a robí to len preto, lebo on sám má priateľa

KookBunny : a ani nevie že ja som už zamilovaný

TAEllien : ČOŽE !?

Zobrazené

Taemu sa do očí natisli slzy. Nikdy si nemyslel že.... Bol len platonicky zaľúbený. Alebo ako sa to hovorí? Slepá láska.

Texting ✔Where stories live. Discover now