20.

813 104 0

KookBunny : ahoj ^-^

TAEllien : dobrá nálada?

KookBunny : zlá nálada?

TAEllien : ako si uhádol?

KookBunny : ale no ták...

Zobrazené

KookBunny : nebuď urazený

TAEllien : zaujímavé

KookBunny : čo?

TAEllien : tvoje zmeny nálad

KookBunny : aha...

TAEllien : čo teraz?

KookBunny : prečo máš zlú náladu?

TAEllien : dajme tomu, že sa mi niekto páči

KookBunny : kde je teda problém?

TAEllien : ja sa mu nepáčim

KookBunny : takže je to chlapec?

TAEllien : prepáč, nechcem ťa tým zaťažovať...

Zobrazené

Texting ✔Where stories live. Discover now