24.

765 101 0

TAEllien : Ahoj láska

TAEllien : KookBunny ,, mne sa nezdá že by
sme nás vzťah posunuli vyššie"

TAEllien : oh prepáč

TAEllien : KookBunny ,, Ale mohli by sme~ "

TAEllien : súhlasím
poďme sa stretnúť

TAEllien : prečo to robím?

TAEllien : prečo klamem svoju myseľ A predovšetkým svoje srdce?

TAEllien : Aj keď to robím ...

TAEllien : stále ťa ľúbim Kookie

TAEllien : a navždy aj budem

Správa sa nepodarilo odoslať

Texting ✔Where stories live. Discover now