27.

776 102 8

TAEllien : Ahoj Kookie

KookBunny : hm...

TAEllien : deje sa niečo?

KookBunny : áno

TAEllien : a napíšeš mi to?

KookBunny : no veď práve o to ide

KookBunny : bojím sa

TAEllien : hm?

KookBunny : ja...

TAEllien : Kookie?

KookBunny : ťažko sa mi to píše ale...

TAEllien : Už ma toľko nenapínaj

KookBunny : mohli by sme byť kamaráti?

Zobrazené

KookBunny : Tae?

Zobrazené

KookBunny : prepáč nechcel som ťa
vystrašiť

Zobrazené

KookBunny : chcel som byť len kamarát

Odoslané

Texting ✔Where stories live. Discover now