21.

751 101 0

KookBunny : takže sa ti páčia chlapci?

TAEllien : to ma už ani nepozdravíš?

KookBunny : nie a niečo som sa pýtal

TAEllien : vážne? Nevšimol som si

KookBunny : Tae...

TAEllien : fajn, fajn

TAEllien : čo si sa to pýtal?

KookBunny : ...

TAEllien : asi áno

KookBunny : asi?

TAEllien : načo ti to je?

KookBunny : len sa pýtam

TAEllien : nie, musí to mať nejaký dôvod

KookBunny : ale nemá

TAEllien : má

KookBunny : nemá

TAEllien : má

KookBunny : nemá

TAEllien : ale má

KookBunny : nie, nemá

TAEllien : áno

KookBunny : nie

TAEllien : áno

KookBunny : nie

TAEllien : áno

KookBunny : ...

TAEllien : vzdávaš sa?

KookBunny : nie

TAEllien : to bola odpoveď alebo pokračujeme?

KookBunny : nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,

KookBunny : au, moje prsty

TAEllien : koľko ich tam je?

KookBunny : 111?

TAEllien : wow

TAEllien : v tom prípade... 112 x áno

Zobrazené

Texting ✔Where stories live. Discover now