30.

769 97 3

KookBunny : Tae

TAEllien : Kookie

KookBunny : mali by sme to ukončiť

TAEllien : áno mali

KookBunny : vieš písali sme si dlho

TAEllien : Dobre

TAEllien : kedy?

KookBunny : čo kedy?

TAEllien : kedy to skončíme?

KookBunny : Ehm....

TAEllien : tak?

KookBunny : ešte neviem

TAEllien : rozmysli si to

KookBunny : ešte nie, prosím

Zobrazené

KookBunny : ah...mám pocit že sa karty obrátili

Zobrazené

Texting ✔Where stories live. Discover now