26.

866 100 0

Používatel Bunny si vás odblokoval

TAEllien : Kookie

KookBunny : uhm

TAEllien : čo sa stalo?

KookBunny : Ja... som šťastný

TAEllien : Kookie?

KookBunny : uverili

TAEllien : kto? Čo?

KookBunny : všetci aj ty

TAEllien : myslíš ten príspevok?

KookBunny : áno na fotke som ja a moja...

TAEllien : frajerka

KookBunny : nie

TAEllien : tak?

KookBunny : moja sesternica

KookBunny : keďže sa sťahujeme z Busanu preč, a sesternica tam ostáva  tak sme chceli spraviť menší výstrel

TAEllien : vážne?

KookBunny : áno a ospravedlňujem sa

TAEllien : Ja...

TAEllien : netuším čo mám napísať

KookBunny : ani nič nemusíš

Texting ✔Where stories live. Discover now