12.

811 103 1

TAEllien : :(((

KookBunny : čo?

TAEllien : Ja len... Včera si zmizol

KookBunny : a?

TAEllien : pýtal som sa Jina

KookBunny : hm...

TAEllien : ale nechcel mi povedať nič

KookBunny : a vieš prečo?

TAEllien : nie...?

KookBunny : pretože som zariadil aby nič nepovedal

TAEllien : ale on nevie udržať tajomstvo

KookBunny : viem...a preto som mu  povedal že ak len slovo cekne zoberiem mu varešky a zakopem ich

TAEllien : ...

KookBunny : vieš tú kopu čo skladuje v kuchyňy

TAEllien : Viem

KookBunny : No vidíš

TAEllien : nechceš poslať ďalšiu fotku?

KookBunny : ani nie

TAEllien : prečo?

Zobrazené

TAEllien : a je zo tu zas

ZobrazenéTexting ✔Where stories live. Discover now