13.

825 103 0

KookBunny : čau

TAEllien : ak je tam Jimin...

KookBunny : nie tu som ja JungKook

TAEllien : Takže celé meno je Jungkook?

KookBunny : budem ťa doučovať

TAEllien : čo?!

KookBunny : slovinu, nestrpím tvoju strašnú gramatiku

TAEllien : och bože áno!

KookBunny : stačí Jungkook, ďakujem

TAEllien : och, vážne ďakujem láska!

KookBunny : ...

TAEllien : však si to nezozmyslíš?

KookBunny : nevolaj ma tak

Kookie si horúcu tvár pretrel rukami. Nemohlo to takto ďalej pokračovať. Proste nemohlo.

Texting ✔Where stories live. Discover now