1.

1.3K 139 1

TAEllien : Hobi kde si? Už mrznem...

KookBunny : Ehm...nie som Hobi

TAEllien : Hoseok, nerob si zo mňa srandu!

KookBunny : Zlé číslo

TAEllien : Hoseok!
Počkať....

KookBunny : ...
Písal som pred chvíľou niečo?

TAEllien : Och bože

KookBunny : Boh nie som

TAEllien : Ja sa tak moc ospravedlňujem

KookBunny : , moc ' je nespisovne

TAEllien : *Veľmi

KookBunny : Hm...

TAEllien : Uhm... nemali by byť
zajačikovia milí ?

KookBunny : končím
s divnými si nepíšem

TAEllien : ....

Zobrazené

Texting ✔Where stories live. Discover now