8.

905 110 2

KookBunny : čau

TAEllien : ó

TAEllien : môj

KookBunny : ...

TAEllien : bože

KookBunny : ...

TAEllien : Ako sa máš?

KookBunny : Kto si?

TAEllien : To som ja, nemôžem mať normálnu otázku?

Zobrazené

TAEllien : Uhm...

Zobrazené

TAEllien : hej napísal si prvý

Zobrazené

TAEllien : nie že by som si to VŠIMOL až teraz....

Zobrazené

,, Jimin ! " Jungkook sa vrátil zo školy celý nažhavený. Vedel že sa mu jeho spolubývajúci zase hrabal v notebooku, na ktorom sa nestihol odhlásiť zo svojho profilu.
,, Áno zlatko? " Jiminovi sa na tvári objavil obrovský úškrn.
,, Ty si sa mi hrabal- vlastne nie. Posúval si náš , vzťah ' dopredu. Tak ďakujem! "
Jungkook sa nepekne zamračil a ďakoval všetkým bohom že zajtra je sobota.

Texting ✔Where stories live. Discover now