9.

827 111 2

TAEllien : Ahoj ~

Zobrazené

TAEllien : Nie si tu...

Zobrazené

TAEllien : tak včera mi píšeš a dnes...

KookBunny : to nie JA to bol JIMIN

TAEllien : vážne?

KookBunny : hej. Bol som v škole keď sa mi nabúral do notebooku, a posúval náš , vzťah ' vpred

TAEllien : oh...ešte chodíš do školy

KookBunny : ...

TAEllien : pošleš?

KookBunny : facku poštou? S radosťou

TAEllien : nie

KookBunny : tak?

TAEllien : myslím fotku
tvoju fotku tvojej rozkošnej tváričky

KookBunny : No čo, aj tak si ma už videl

KookBunny : No čo, aj tak si ma už videl

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


TAEllien : rozkošný a sexi zároveň

Texting ✔Where stories live. Discover now