25.

799 103 2

Používatel KookBunny pridal fotografiu

Používatel KookBunny pridal fotografiu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tak krásny moment v živote.
Láska.

Venované Ell^^

Komentáre :

Ell^^ : Kookie ďakujem že si tu so mnou

KookBunny : pre teba všetko láska

N.O. name : oh, aké sladké

What¿ : prajem vám to

TAEllien : prečo?

Jinprincess : Tae?

TAEllien : najradšej by som si s ňou vymenil miesto

KookBunny : -____-

TAEllien : niekto na mojom mieste by povedal že ho bolí srdce ale ja ho nemám
Daroval som ti ho Kookie

Sweat : oh? Hádka zo žiarlivosti?

Jinprincess : Tae? Čo sa deje?

NamJoon : Jin? Čo sa stalo Taemu?

Jinprincess : netuším ale nechcem to riešiť verejne
Len sa o neho bojím

Hobi🐍 : Tae? Jungkook? Vysvetlí mi to niekto?

TAEllien : túžil som lietať no riskoval som
A ako veľmi
Ver mi Kookie budem ti navždy oddaný
Až do samého konca

Texting ✔Where stories live. Discover now