10.

874 110 4

TAEllien : Uh~
                Ahoj zlato

KookBunny : a už je to tu zas

TAEllien : ani si nevieš predstaviť čo so mnou robíš

KookBunny : tvoja úchylná stránka sa 
                prebúdza
                už len to mi chýbalo

TAEllien : to že vidím tvoje správy-

Zobrazené

TAEllien : vieš aj ja chodím do školy

Zobrazené

TAEllien : a ten pocit keď prídem domov a môžem ti napísať len to obyčajné , Ahoj '

Zobrazené

TAEllien : dokonca aj to blbé zobrazené ma núti pokračovať ďalej

KookBunny : Ak túžiš lietať....

TAEllien : áno s tebou

KookBunny : riskuj pád

TAEllien : ku hviezdam~

KookBunny : Tae

Zobrazené

KookBunny : chýbaš mi

Odoslané

Bunny : veľmi

Texting ✔Where stories live. Discover now